Duch Święty - Kim jest Duch Święty? - strona 4

kiej. (Iz 11,1-2)

Duch objawia Słowo Ojca, ale nie wypowiada sam siebie. Nie da się usłyszeć samego Ducha. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16,3).

Ducha można jednak Go poznać m.in. przez Pisma, które natchnął, Tradycję, liturgię sakramentalną, modlitwę, charyzmaty oraz świadectwa świętych. Cała działalność Kościoła Powszechnego jest kierowana przez Ducha.

Duch jest Tym, który przebywa w wierzących w Chrystusa i umożliwia człowiekowi komunię z Bogiem, przywracając człowiekowi podobieństwo Boże utracone przez grzech pierworodny. Duch Święty rozlewa miłość w ludzkich sercach i nieustannie dzięki swoim darom prowadzi człowieka ku prawdzie i życiu wiecznemu:

Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. Dzięki Niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały. (Św Bazyli Wielki)

Duch Święty jest też Nauczycielem modlitw: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26).

W Piśmie Świętym Duch był przede przedmiotem rozważań w listach św. Pawła. Z kolei gałąź teologii, która zajmuje się nauką o Duchu Świętym nazywa się pneumatologią.

Polecamy również:

 • Symbole Ducha Świętego

  Woda, Namaszczenie, Ogień, Obłok, Światło, Pieczęć, Ręka, Palec, Gołębica.  Więcej »

 • Dary Ducha Świętego

  Dary Ducha Świętego są dyspozycjami, które sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny Boga. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót. Więcej »

 • Owoce Ducha Świętego

  Owoce to doskonałości, które Duch Święty kształtuje w człowieku. Po owocach człowiek poznaje, że Duch jest obecny w jego życiu i sercu. Więcej »

 • Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

  W swoim nauczaniu Jezus przekazał ludziom, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jako jedyny nie będzie nikomu odpuszczony. Więcej »

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Zesłanie Ducha Świętego to wydarzenie, które zostało zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Nastąpiło dziewięć dni po Jego Wniebowstąpieniu i pięćdziesiątego dnia po Jego Zmartwychwstaniu. Zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36