Arystoteles, Poetyka – opracowanie - strona 2

rozumianego pozytywnie. W tym kontekście filozof opiera się na teoriach Platona, który z kolei twierdził, że człowiek w swoich sztukach naśladuje wytworzoną przez siebie lub przez naturę rzeczywistość. Ona zaś jest odbiciem określonych boskich idei.

Niektórzy pojęcie mimesis Arystotelesa uważają jednak za oryginalne w stosunku do teorii Platona. Arystoteles bowiem przyjmuje, że otoczenie naśladować można nie tylko na zasadzie lustrzanego odbicia i wiernej powtarzalności jej składników, ale również poprzez tworzenie w sztuce świata takiego jaki powinien być, a z jakich powodów – nie jest. Arystotelesowska mimesis byłaby zatem rodzajem wizji opartej na rzeczywistości. Zadaniem poety jest więc stworzenie rzeczywistości pożądanej, wedle wskazówek zawartych w tej zastanej. Mamy tu czynienia z rodzajem artystycznej dowolności.

Kategoria katharsis

Przy okazji definiowania tragedii porusza Arystoteles temat ważnego składnika takiej sztuki: Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej i posiadającej [odpowiednią] wielkość, wyrażone w języku ozdobnym, odmiennym w różnych częściach dzieła, przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie

Polecamy również:

  • Arystoteles, Retoryka – streszczenie

    Traktat Arystotelesa dotyczący zagadnień retorycznych powstawał początkowo jako luźne notatki uczonego w trakcie jego pobytu w Akademii Platońskiej. Ostatecznie powstanie dzieła datuje się na 330 rok p.n.e. Utwór składa się z trzech części. Więcej »

  • Arystoteles - biografia

    Arystoteles żył w latach 384 – 322 p.n.e. Pochodził z rodziny medyków, jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. Arystoteles urodził się i wychował na Półwyspie Trackim. Jako młodzieniec przybył do Aten i został uczniem Platona. Przebywał w Akademii aż do śmierci... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56