Józef Czechowicz, Modlitwa żałobna – analiza i interpretacja

Wiersz pt. Modlitwa żałobna wpisuje się nurt twórczości Józefa Czechowicza tchnący ciemnością i katastrofizmem. Utwór pochodzi  z ostatniego tomu poety, wydanego w 1939 roku.

Tekst jest bezpośrednim wyrazem nastrojów panujących wśród współczesnego Czechowiczowi pokolenia, przeczuwającego bliski konflikt. Wojna miałaby odzwierciedlać powolny upadek świadomości, tożsamości, a w konsekwencji po prostu schyłek świata.

Modlitwa żałobna jest apostrofą skierowaną do Boga, w której podmiot mówiący prosi Go, by pomimo zagłady, pozostawił na świecie muzykę:

którego wzywam tak rzadko Panie bolesny
skryty w firmamentu konchach
nim przyjdzie noc ostatnia
od żywota pustego bez muzyki bez pieśni
chroń nas.

W ten sposób ludzie mogłoby spokojne żyć, przeczekać do końca świata. Na początku otrzymujemy dość ponury obraz tej sytuacji:

że pod kwiatami nie ma dna
to wiemy wiemy
gdy spłynie zórz ogniowa kra
wszyscy uśniemy
będzie się toczył wielki grom
z niebiańskich lewad
na młodość pól na cichy dom

Podmiot sugeruje, że zanim to wszystko się wydarzy zaśniemy, a więc położymy się jak co wieczór, tylko już bez kolejnego poranka.

Kolejna część wiersza to wizja katastroficzna, wręcz apokaliptyczna. Dowiadujemy

Polecamy również:

  • Józef Czechowicz, Modlitwa żałobna - treść wiersza

    że pod kwiatami niema dnato wiemy wiemygdy spłynie zórz ogniowa krawszyscy uśniemybędzie się toczył wielki gromz niebiańskich lewadna młodość pól na cichy domw mosiężnych gniewachświat nieistnienia skryje naswodnistą chustązamilknie czas potłucze czasowale luster Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Esa
• 2022-01-21 07:10:34
b
• 2022-01-20 22:38:51
Super
• 2022-01-19 19:48:31
ok
• 2022-01-19 18:05:54
No ok
• 2022-01-19 17:29:47