Józef Stalin - biografia, działalność - strona 3

zamożni rolnicy, którzy nie chcieli oddać swojej ziemi. Wielu chłopów zostało skazanych na śmierć za stawianie oporu lub ukrywanie żywności, na Ukrainie doszło zaś do wielkiego głodu. Łączną liczbę ofiar kolektywizacji wsi szacuje się na 14,5 miliona ludzi.

Stalin zajął się również stworzeniem sprawnego aparatu terroru, przekształcił dotychczasową służbę bezpieczeństwa Czeka w NKWD. W latach 1936 - 38 przeprowadził w szeregach władzy „wielką czystkę”, do której pretekstem stało się zabójstwo Siergieja Kirowa. Stalin wymordował większość starych współpracowników i dowódców Armii Czerwonej. Ofiarą czystki padł między innymi marszałek Michaił Tuchaczewski.

W 1939 roku Stalin zawarł tajny układ z Hitlerem w sprawie napaści na Polskę (pakt Ribbentrop – Mołotow) i zgodnie z jego postawieniami 17 września 1939 roku najechał wschodnie terytorium II Rzeczypospolitej bez wypowiedzenia wojny. Oficjalna propaganda głosiła, że Sowieci „wzięli naród Polski pod opiekę”. W 1941 roku, po napaści Hitlera na Związek Radziecki Stalin przestał być sojusznikiem Hitlera. Z jego decyzji w 1940 roku zamordowano w Katyniu kilkanaście tysięcy polskich oficerów. Po początkowych klęskach Armia Czerwona (z

Polecamy również:

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na zachód. Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

  Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Więcej »

 • Układ Warszawski - informacje

  Układ Warszawski był sojuszem polityczno-wojskowym państw europejskich, które po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się w radzieckiej strefie wpływów. Wiodącą i decydującą rolę w owym sojuszu pełnił Związek Radziecki. W jego skład wchodziły Polska, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02