Do młodzieży - interpretacja i analiza wiersza - strona 2

moralistyczny.

Ważnym pojęciem, do którego odwołuje się Horacy jest Arystotelesowska etyka cnoty. Cnota podlega tu animizacji: posiada skrzydła, „odmyka niebo”, „zapuszcza się drogą”. Jest ona właściwa nie tylko mężczyznom na polu walki, ale także realizuje się w czasie pokoju. Przejawem postawy patriotycznej jest tu dochowanie obywatelskiej wierności. Zostaje ono porównane do zachowania tajemnicy wtajemniczenia w obrzęd misteriów eleuzyńskich ku czci bogini Cerery (rzymskiej Demeter).

Pomsta Jowisza

Horacy jest przekonany, że w świecie panuje harmonijny ład, dlatego cnota zostanie nagrodzona, a zdrada ojczyzny ukarana. Jednocześnie jednak poeta zaznacza, że działanie wyroków Jowisza nie zawsze jest natychmiastowe. W tekście pojawia się bowiem metafora „kulawej Pomsty”, która unaocznia powolną realizację boskich werdyktów.

Vir bonus

Oda Horacego „Do młodzieży” konstruuje więc wizerunek męża sprawiedliwego („Vir bonus”). Jest to rzymski ideał mężczyzny i obywatela przestrzegającego nakazów kodeksu etycznego, wiernego swojej ojczyźnie w każdych okolicznościach i gotowego do złożenia ofiary z własnego życia.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37