Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Księga Rodzaju (Genesis) jest pierwszą księgą Biblii. Wchodzi w skład tzw. Pięcioksięgu Mojżeszowego, który jest świętym tekstem dla chrześcijan i żydów. Genesis opowiada o początkach świata i powstaniu narodu wybranego. Odpowiada na pytania o pochodzenie grzechu i cierpienia. Jednym z najsłynniejszych fragmentów Księgi Rodzaju jest opis stworzenia świata i upadku pierwszych ludzi w ogrodzie Eden.

Człowiek w relacji z Bogiem

Według opisu z Księgi Rodzaju człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ludzie mieli być panami i stróżami całego stworzenia. To dla nich wszystko, co żyje, zostało stworzone. Bóg obdarzył Adama i Ewę rozumem i wolną wolą. Dzięki rozumowi mogli poznawać swojego Stwórcę, a poprzez wolną wolę byli w stanie autentycznie kochać. Pierwsi rodzice byli bez grzechu – nie czynili zła i nie odczuwali wobec siebie wstydu, dlatego mogli żyć w doskonałej harmonii z Bogiem, który jest święty. Wszystko się zmieniło, kiedy pierwsi rodzice okazali nieposłuszeństwo Bogu, zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła. Zostali do tego namówieni przez węża, czyli Szatana. To spowodowało, że ludzie stali się śmiertelni i zaczęli grzeszyć. Zaczęli też bać się Boga. Ulegając pokusie, pokazali, że są słabi i podatni na złe wpływy. Bóg jednak nie pozostawił ludzi bez pomocy, mimo że złamali jego zakaz. Musiał wygnać Adama i Ewę z raju, żeby śmierć i grzech nie pozostały na zawsze w świecie. Sporządził dla nich odzienie ze skór i przepowiedział im, z jakimi trudnościami będą borykać się odtąd w życiu.

Wnioski, jakie płyną z tej opowieści

Człowiek został stworzony, żeby żyć w relacji, zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. W sercu każdego człowieka pojawia się tęsknota za Absolutem, która jest wynikiem upadku pierwszych ludzi i wygnania ich z raju. Według teologii chrześcijańskiej grzech oddala nas od Boga i zrywa pierwotną więź, jaką mamy ze Stwórcą. Bóg nie pozostawia grzesznych ludzi bez opieki i pomocy, nie obraża się na nich i nie mści się za nieposłuszeństwo. Oferuje im błogosławieństwo i wsparcie w walce z grzechem i pokusami. Chrześcijanie wierzą, że Bóg przygotował plan odkupienia człowieka i wyzwolenia go spod władzy grzechu. Stopniowo przygotowywał ich na przyjście Mesjasza, który miał uwolnić ludzi od Szatana i śmierci. Zapowiedź przyjścia zbawiciela i przelania przez niego krwi znajduje się w Księdze Rodzaju. To historia Abrahama i jego syna, Izaaka. Abraham miał złożyć swojego jedynego syna w ofierze Bogu, jednak w ostatniej chwili anioł uratował chłopca i nakazał patriarsze zabicie baranka. Ta historia jest zapowiedzią ofiary Chrystusa, który przyszedł na świat i przelał swoją niewinną krew, żeby zmazać grzechy świata. W ten oto sposób Bóg po raz kolejny zawarł z ludźmi przymierze, które jest przymierzem wiecznym.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20