Caravaggio - biografia i dzieła - strona 2

„Powołanie św. Mateusza” (1599), wydobywające z cienia nie tylko twarze protagonistów sceny, lecz również znajdujące się powyżej okno z ramą w kształcie krzyża, dzięki któremu bez problemów odczytujemy sakralny charakter wydarzenia.

Dzieła Caravaggia wprowadziły również do sztuki nową jakość w postaci symbolizmu – w większości malunków odnajdujemy odwołania to rozmaitych toposów i znaków, które wzbogacają ich wymowę, otwierają nowe kierunki interpretacyjne dla znanych powszechnie historii (jak w przypadku wątków mitologicznych), jak i podejmują próbę ich reinterpretacji (jak w przypadku malunków o tematyce religijnej).

Caravaggio, Wieczerza w Emaus (1601)
Wieczerza w Emaus (1601)


Passę stałych, choć często trudnych do sfinalizowania zamówień ze strony licznych rzymskich kościołów przerwało oskarżenie Caravaggia o zabójstwo dokonane w trakcie ulicznej bójki, w wyniku którego artysta musiał salwować się ucieczką do Neapolu w 1606 roku. I tu dzięki protekcji wpływowych znajomych mógł liczyć za zamówienia ze strony Kościoła, kontynuował więc cykl dzieł o tematyce religijnej (tu powstały m.in. „Madonna Różańcowa” oraz głośny „Dawid z głową Goliata”). Po kilku miesiącach został rycerzem zakonu joannitów na Malcie, jednakże i tu szybko ściągnął na siebie problemy – w wyniku oskarżenia o pobicie jednego ze współbraci zakon wystąpił o jego ekstradycję do Rzymu, przed którą Caravaggio ponownie uciekł – tym razem na Sycylię. Po kilku miesiącach powrócił do Neapolu licząc na protekcję znajomych i ułaskawienie, które pozwoliłoby na powrót do Rzymu, jakie ostatecznie uzyskał w 1610 roku. Do Wiecznego Miasta nigdy jednak nie dotarł, a przyczyny i dokładana data jego śmierci do dziś nie zostały jednoznacznie ustalone.

Współcześni Caravaggia co prawda uznawali jego geniusz jako plastyka, nie wykazywali jednak zrozumienia dla stylu i głębokiej wymowy psychologicznej jego dzieł, która miała zabłysnąć w pełnej glorii dopiero w świecie XIX-wiecznych symbolistów. Uznano wówczas wielki wkład artysty w rozwój nowych prądów w malarstwie nadając mu jednocześnie tytuł pierwszego wielkiego malarza epoki baroku.

Polecamy również:

  • Caravaggio Ofiarowanie Izaaka - opis, interpretacja, analiza

    Cała scena została przedstawiona w dużym zbliżeniu. Odbiorca dokładnie może przyjrzeć się szczegółom wyglądu Abrahama i mimice jego twarzy. Pomimo wyrazistej ekspresji, trudno jednoznacznie odczytać, co wyraża oblicze patriarchy. Kluczowy szczegół anatomiczny, a więc oczy, znajduje się tutaj w cieniu... Więcej »

  • Caravaggio Narcyz - opis, interpretacja i analiza obrazu

    „Narcyz” włoskiego, barokowego artysty Caravaggia przedstawia scenę mitologiczną. Na obrazie widać młodzieńca, który wpatruje się w swoje odbicie w wodzie. Uwaga malarza skupia się tylko i wyłącznie na tej postaci, w tle nie widać żadnego pejzażu. W dziele Caravaggia przeważają ciemne barwy.... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39