Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe - opracowanie - strona 2

zamierzone – Leśmian tworzył zbiór na zamówienie i miał dostosować jego treść do możliwości czytelniczych młodego odbiorcy.

O zbiorze

Zbiór składa się z sześciu baśni: „Baśń o rumaku zaklętym”, „Ali-Baba i czterdziestu rozbójników”, „Rybak i geniusz”, „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych”, „Baśń o Alladynie i lampie cudownej”, „Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbezarze”. Zostały one napisane prozą rytmiczną. Nie ma tu jednak nagromadzenia metafor i neologizmów, z których słynie Leśmian. Wynika to też z tego, że nie są to autorskie utwory, tylko interpretacje znanych już baśni.

Tytuł

Dlaczego zbiór został nazwany przez Leśmiana „Klechdami sezamowymi”? „Sezam” nie był zbytnio znany w tamtym okresie, w dawnych słownikach był odnotowywany jako synonim (wyraz bliskoznaczny) „łogowa”, czyli sezamu indyjskiego.  Najprawdopodobniej niewiele osób znało znaczenie tego wyrazu, dlatego tytuł brzmiał obco i egzotycznie (a to było celem młodopolskich artystów, których fascynowały odległe, orientalne krainy).

 

ORIENTALIZM

Nurt w literaturze i sztuce, który polegał na ujawnianiu fascynacji kulturami Wschodu, zwłaszcza hinduską, japońską, arabską, perską, chińską.

W przypadku Leśmiana mówienie o orientalizmie może być trudne – poeta przekształcał wszelkie zapożyczenia, nie wykonywał nigdy prostego tłumaczenia, tylko wykorzystywał to co egzotyczne, orientalne, do zobrazowania własnych poglądów. Dlatego właśnie ważne jest, aby pamiętać, że Leśmian nie fascynował się krajami Wschodu bezkrytycznie, lecz był otwarty na wszystko, co światowe i nieznane, na różne doświadczenia czytelnicze i potrafił je zaadaptować do rodzimych motywów.

 

 

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
..
2022-05-16 16:13:57
...
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11