Present Simple vs Present Continuous - strona 2

leaves at 8 o'clock. - Pociąg odjeżdża o 8.
The participants have a short break during the meeting. - Uczestnicy mają krótką przerwę podczas spotkania.
It works when you press this button. - To działa, jak naciśniesz ten włącznik.

To czas używany do opisu niepodważalnych faktów, stanów faktycznych czy też praw naukowych:

We live in Poland. - Mieszkamy w Polsce.
She speaks four languages. - Ona mówi czterema językami.
The temperature in winter is low. - Temperatura w zimie jest niska.

Stative verbs (czasowniki statyczne) - czyli wyrazy takie jak: be, have, know, like, love, hate, see, smell, think, want - używane są zwykle w czasie present simple.


Present continuous

- Konstrukcja

podmiot + odmieniony czasownik 'to be' + czasownik z końcówką '-ing'

- Użycie i słowa klucze

Używany jest zwykle w odniesieniu do sytuacji dziejącej się tu i teraz. Słowami kluczami dla czasu present continuous są: now/right now, at the moment/at this moment, today, this week/month itp.

I'm drinking coffee and listening to the music now.  - W tym momencie piję kawę i słucham muzyki.
Where are the children? They are playing footbal. - Gdzie dzieci? Grają w piłkę.
She is wearing a green dress and a funny hat. - Ona ma na sobie

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06