Król Jan Bez Ziemi - panowanie, legenda o Robin Hoodzie, przydomek

Jan bez Ziemi – Pochodzenie

Jan I (1166 – 1216) – zwany również Janem bez Ziemi, pochodził z dynastii Plantagenetów. Według niektórych podań swój przydomek zawdzięczał faktowi, że jego ojciec – król Henryk II, nie zapisał synowi żadnych posiadłości ziemskich. Jan był najmłodszym z pięciu synów władcy angielskiego, królem Anglii był od roku 1199, aż do swojej śmierci w roku 1216.

Po śmierci Henryka II na tronie Anglii zasiadł jego syn Ryszard. Jednak rzadko przebywał w kraju, spędzając większość czasu na wyprawach i wojnach. Anglie traktował bardziej jako źródło dochodów. Ryszard Lwie Serce został jednym z dowódców z trzech wypraw do Palestyny, które później nazwano trzecią wyprawą krzyżową. Podczas jego nieobecności, rządy w kraju sprawował biskup Ely Wiliam Longchamp. W tym samym czasie Jan starł się wykorzystać nieobecność brata do umocnienia własnej pozycji w kraju.

Ryszard wracając ze wchodu, w momencie gdy znajdował się na terenach cesarstwa, został wzięty do niewoli. Jego długotrwałe przebywanie poza krajem, a następnie niewola cesarska, doprowadziły do osłabienia władzy królewskiej. Jan bez Ziemi miał nawet zaoferować – w takiej sytuacji, cesarzowi osiemdziesiąt tysięcy marek za przetrzymanie brata. Oferta została jednak odrzucona, Anglia wpłaciła okup za swojego króla, który wrócił do kraju w roku 1194. Rozprawił się wówczas z buntującym się bratem oraz opozycją zebraną wokół niego.

Ryszard Lwie Serce wybaczył ostatecznie bratu i wyznaczył go nawet na swojego następcę. Z tym okresem związana jest legenda o Robin Hoodzie. Ten ostatni miał być banitą, który stał na czele grupy podobnych sobie osób. Zamieszkiwali oni w lesie Sherwood, walczyli z despotycznym szeryfem z Nottingham. Głównym hasłem związanym z legendarnymi działaniami Robi Hooda, było zabieranie bogatym i rozdawanie biednym. Cała historia miała zakończyć się wraz z powrotem Ryszarda Lwie Serce do Anglii, który ułaskawił Robin Hooda.

Podczas kampanii przeciwko królowi Francji, Ryszard został raniony strzałą. Pomimo pomocy jaką mu udzielono, zmarł na skutek odniesionej rany. W takiej sytuacji Jan I został koronowany na nowego króla Anglii w połowie roku 1199.

Jan bez Ziemi – Lata panowania

Początki panowania Jana I były dość trudne ze względu na ciężką opozycję, jaką napotkał wobec swojej osoby. W tym samym czasie popadł również w konflikt z ówczesnym papieżem – Innocentym III. Głównym powodem sporu, była obsada stolicy arcybiskupiej w Canterbury. Ostatecznie Jan nałożył podatek na stan duchowny, na co papież odpowiedział rzuceniem klątwy na króla Anglii. Zwycięską ręką z całej sytuacji wyszedł papież, przed którym Jan musiał się ugiąć i od tej pory płacić roczną daninę.

Jan bez Ziemi zawarł sojusz z cesarzem Ottonem IV Welfem i przystąpił do wojny z Francją. Na początku wylądował wraz ze swoją armią na kontynencie. Wojna zakończyła się jednak dość szybko, ponieważ już w lipcu tego samego roku doszło do decydującej bitwy. Pod Bouvines wojska cesarskie, pozostające w sojuszu z Janem, poniosły całkowitą klęskę. Dla króla Anglii było to jednoznaczne z zakończeniem działań we Francji. Dodatkowo na skutek przegranej, Jan utracił większość lenn we Francji. Często podaje się to również jako powód posiadania jego przydomku.

Koszty wojny i podnoszenie podatków oraz klęska militarna spowodowały bunt możnych angielskich przeciwko Janowi. Ten ostatni został zmuszony do nadania w roku 1215 – Wielkiej Karty Swobód. Zapisano w niej m. in., iż król nie może nakładać podatków bez zgody Rady Królestwa, nie można było więzić, wygnać czy też pozbawić mienia ludzi wolnych bez wcześniejszego wyroku sądu. W przypadku nie przestrzegania postanowień, poddani mogli wypowiedzieć posłuszeństwo.

Polecamy również:

  • Wielka Karta Swobód - przyczyny, postanowienia, znaczenie (skutki)

    Podczas kampanii przeciwko francuzom, na skutek odniesionej rany, zginął król Anglii Ryszard Lwie Serce. Następcą tronu został w roku 1199 jego brat, najmłodszy syn Henryka II – Jan I (zwany Janem bez Ziemi). Swoim nieudolnymi rządami doprowadził on jednak szybko do uformowania się w Anglii silnej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
lol
• 2023-09-24 15:47:42
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
chyba ta
• 2023-09-21 19:21:13
dsasdsadasssssssss
• 2023-09-21 18:28:08
????
• 2023-09-20 13:10:13