Wielka Karta Swobód - przyczyny, postanowienia, znaczenie (skutki)

Podczas kampanii przeciwko francuzom, na skutek odniesionej rany, zginął król Anglii Ryszard Lwie Serce. Następcą tronu został w roku 1199 jego brat, najmłodszy syn Henryka II – Jan I (zwany Janem bez Ziemi). Swoim nieudolnymi rządami doprowadził on jednak szybko do uformowania się w Anglii silnej opozycji baronów, członków stanu rycerskiego oraz części duchowieństwa.

Jednym z głównych celów nowego władcy było odzyskanie utraconych obszarów na kontynencie. W efekcie nałożył olbrzymie podatki na społeczeństwo oraz skonfiskował majątki kościelne, w celu zdobycia funduszy na wyprawę zbrojną przeciwko Francji. Na początku roku 1214 siły Jana I dotarły na kontynent, wylądowały pod La Rochelle.

Jeszcze przed wyprawą, król Anglii zawarł sojusz z ówczesnym cesarzem – Ottonem IV Welfem.
Podczas jednego z oblężeń miast francuskich, doszło do starcia między armią Jana a siłami księcia Francji Ludwika. Ten ostatni zmusił ostatecznie Jana bez Ziemi do ucieczki. Dalsze działania anglików – pomimo przewagi liczebnej, nie przynosiły żadnych rezultatów, pozostawiając inicjatywę po stronie francuskiej. Cała kampania zakończyła się wraz z przegraną wojsk cesarskich w bitwie pod Bouvines w lipcu roku 1214.

Na skutek nieudolnych działań Jana bez Ziemi, Anglia stanęła na skraju bankructwa, pozycja władcy w kraju doznała poważnego uszczerbku. Nie tylko nie odzyskano żadnych ziem, ale dodatkowo utracono część lenn we Francji.

Wysokie podatki oraz ograniczenie swobód, przy jednoczesnych niepowodzeniach króla w polityce zagranicznej, wywołały wybuch buntu możnych przeciwko Janowi bez Ziemi. Baronowie wspierani przez rycerstwo oraz poszczególne miasta, wymusili na władcy wydanie przywileju w roku 1215 nazywanego Wielką Kartą Swobód – Magna Charta Libertatum.

W karcie tej stwierdzono m. in., iż król nie może nakładać podatków bez zgody Rady Królewskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele świeccy oraz duchowni. Ponadto wprowadzono zapis, iż nie można aresztować, uwięzić, pozbawić mienia, wygnać ludzi wolnych bez wyroku sądu stanu, do którego należą. Dodatkowo zapis Karty Swobód zapewniał miastom wolność handlu, a duchownym prawo obsadzania biskupów.

Nieprzestrzeganie postanowień karty przez króla, mogło skutkować wypowiedzeniem posłuszeństwa przez poddanych oraz nawoływaniem do powszechnego powstania przeciwko niemu. Karta Swobód w praktyce ograniczała władzę monarchy na rzecz stanów. Poza tym zapoczątkowała również ustrój Angielski, a także uważa się, że przyczyniła się do powstania parlamentu.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
By
• 2022-09-28 17:03:33
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27
Bardzo łatwe
• 2022-09-27 10:53:50
Fajowe
• 2022-09-26 18:31:03