Joanna d'Arc - biografia, dokonania, historia

W roku 1328 wygasła we Francji dynastia Kapetyngów. Po tych wydarzeniach do tronu francuskiego pretensje zgłosił król Anglii – Edward III. Była to jedna z przyczyn wybuchu wojny między dwoma krajami, trwająca w latach 1337 – 1453, nazywana ze względu na długość trwania konfliktu – Wojną Stuletnią. Strona francuska poniosła porażki we wszystkich ważniejszych bitwach z anglikami, a dodatkowo w momencie przejścia na stronę tych ostatnich Burgundczyków, została zagrożona cała Francja.

W roku 1420 doszło do zawarcia traktatu w Troyes, między Anglią a Francją. Na jego mocy wydziedziczono następcę tronu – Karola VII, na rzecz Henryka V. Pomimo, że Karol dwa lata później koronował się na króla, to władał on w praktyce tylko małą częścią ziem francuskich.

Na skutek rządów angielskich, zaczęło dochodzić do coraz częstszych wystąpień ludności wobec ich władzy. Jedną z takich osób była siedemnastoletnia wówczas – Joanna d`Arc. Pochodząca z ubogiej rodziny chłopskiej w Lotaryngii wierzyła, że sam Bóg powierzył jej misję pokonania Anglików. Z pomocą swojego wuja – Duranta Laxartema, udała się do pobliskiego garnizonu, gdzie przekonała ludność miejską do swoich argumentów i przekonań. Uzbrojona na czele niewielkiego garnizonu, udała się do Karola VII.

Joanna d`Arc – Działalność

Z wielkimi trudnościami Joannie udało się przekonać króla do swoich planów walki z Anglikami. W roku 1429 wraz z niewielką armią ruszyła na odsiecz Orleanowi, który był wówczas oblegany przez siły angielskie. Miasto zostało przez nią wyzwolone i od tego momentu nazywano ją – Dziewicą Orleańską.

Po odbiciu Remis, wezwała Karol VII aby przybył i koronował się w miejscu uświeconym tradycją. Doszło to tego siedemnastego lipca 1429 roku. Pierwsze od pól wieku zwycięstwo Francuskie, stało się punktem zwrotnym w całej wojnie stuletniej. Joanna natomiast miała odmówić jakichkolwiek zaszczytów za swoje dotychczasowe dokonania.

W roku 1430 w toku potyczki pod Compiegne, Joanna trafiła do niewoli Burgundczyków, którzy następnie wydali ją w ręce Anglików. Została ona przez tych ostatnich oskarżona o herezje. W efekcie procesu prowadzonego głównie przez nieprzychylnie nastawionych do niej przedstawicieli Uniwersytetu Paryskiego, została skazana na śmierć.

Joanna d`Arc została spalona na stosie pod koniec maja w roku 1431 w Rouen. Zrehabilitowana przez papieża Kalikste III w roku 1457. W roku 1909 beatyfikowano Joannę, a w roku 1920 kanonizowano. Mimo jej śmierci Anglików ostatecznie wyparto z Francji, a wojna stuletnia wygasła w połowie XV w..

Polecamy również:

 • Geneza i przyczyny wojny stuletniej

  Władcy Anglii na skutek utraty części terenów kontynentalnych, zaczęli interesować się obszarami brytyjskimi, pozostającymi poza ich zwierzchnictwem. Jako pierwsza, na skutek wypraw Edwarda I, została podporządkowana Walia. Następnie Anglicy zwrócili się w kierunku Szkocji. Ta ostatnia jednak z pomocą... Więcej »

 • Wojna stuletnia - wynik, skutki, znaczenie

  Na skutek wystąpienia Joanny d`Arc, pozycja króla Karola VII wzrosła w państwie, rozszerzając tym samym obszary uznające jego władzę. Przychylne nastawienie społeczne ułatwiło zdecydowanie władzy dalsze prowadzenie wojny z Anglią. Następnie – na skutek zawartej ugody z roku 1435 z księciem Burgundii... Więcej »

 • Królestwo Anglii (X-XIII wiek) - historia

  W połowie XI w. Anglią rządził król Edward Wyznawca. Jednak na skutek najazdu wikingów i przejęcia przez nich władzy musiał uchodzić z kraju. Znalazł wówczas schronienie na dworze księcia Normandii. Podczas swojego pobytu władca angielski obiecał, że w razie jego bezpotomnej śmierci korona... Więcej »

 • Królestwo Francji (X-XIII wiek) - historia

  We Francji wieki X – XII stanowiły czas rozkwitu systemu feudalnego oraz pozycji na arenie międzynarodowej. Był to również okres sporej niezależności bezpośrednich wasali królewskich oraz brakiem zależności pomiędzy władcą a wasalami niższych szczebli. W efekcie tych zmian, nastąpiła... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
89403W6-7 V
• 2023-12-04 19:43:59
xd
• 2023-12-04 17:29:10
ddd
• 2023-12-04 16:34:33
.
• 2023-12-04 08:09:37
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01