Defenestracja praska - przyczyny, wydarzenia, skutki

W roku 1618 wybuchł ponownie konflikt militarny między Habsburgami i sprzymierzonymi z nimi państwami, a Francją i blokiem władców protestanckich. Chodziło wówczas przede wszystkim o panowanie w Rzeszy, a stawką było zniesienie bądź też utrzymanie katolickiego charakteru cesarstwa.

Protestanci ówcześnie bowiem szykowali się do wprowadzenia swojego współwyznawcy na tron cesarski. Ostatecznie walka o koronę czeską, a pośrednio również niemiecką, zapoczątkowała najkrwawszy konflikt XVII stulecia – wojnę trzynastoletnią.

Czechy oraz Węgry jeszcze przed wybuchem wojny i rozpoczęciem działań wojennych znalazły się pod zwierzchnią władzą Ferdynanda, który miał zastąpić w tych państwach Macieja Habsburga. Zwłaszcza w Czechach spotkało się to z wielką dezaprobatą, głównie ze względu na politykę antyprotestancką jaką Habsburg prowadził wcześniej na podległych mu obszarach.

Na zamku w Pradze znaleźli się wówczas namiestnicy Macieja Habsburga. W tej sytuacji stany czeskie zaniosły skargę do samego cesarza dotyczącą nieprzestrzegania praw protestantów przez nowe władze. Zdecydowana odmowa cesarza połączona z zakazem odbywania narad protestacyjnych, doprowadziła do otwartego buntu ludności stolicy.

Następnie powyższa sytuacja doprowadziła do wyruszenia praktycznie całej niekatolickiej społeczności do zamku na Hradczany, z wcześniej przygotowanym protestem na piśmie. Doszło wówczas do gwałtownej kłótni między protestantami a przedstawicielami cesarskimi. Do najbardziej znienawidzonych z tych ostatnich należeli wówczas bardzo wierni Habsburgowi Czesi – Wilhelm Slavata oraz Jarosław Martinic.

Ostatecznie przedstawiciele protestanckiej szlachty użyli siły wobec oponentów i wyrzucili ich przez okno. Wszyscy oni jednak przeżyli, chociaż podobno oddawano za nimi nawet strzały. W ten sposób incydent znany w historii jako defenestracja praska – zapoczątkował wojnę trzydziestoletnią.

Po tych wydarzeniach obydwie strony podjęły przygotowania do nieuniknionego konfliktu zbrojnego. Punktem kulminacyjnym stała się bitwa pod Białą Górą – 8 listopada w roku 1620. Zakończyła się ona miażdżącą klęską sił protestanckich. Doszło wówczas do całkowitego wyniszczenia Czech, które przestały być samodzielnym królestwem w granicach Rzeszy.

Polecamy również:

  • Bitwa pod Białą Górą (1620)

    23 maja w roku 1618 na zamku praskim – Hradczany, doszło do incydentu, który zapoczątkował najdłuższą i najbardziej krwawą wojnę jaka miała miejsce w nowożytnej Europie. Wtedy bowiem w toku spotkania między przedstawicielami czeskich protestantów a namiestnikami ówczesnego cesarza –... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 2 =
Marta
2016-12-28 12:35:57
Bardzo
Magda
2016-12-28 12:34:43
Fajny
Iza
2016-12-28 12:34:16
Bardzo był mi przydatny.
Ostatnio komentowane
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27