Prędkość liniowa piłeczki

Jaka jest prędkość liniowa piłeczki umieszczonej na wirującej lince o długości 50cm, jeżeli jeden okres obiegu trwa 4 s?

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 10:26

Dane i szukane z zadania:

l=50cm=0,5m

v=?

T=4s

Prędkość liniową zawsze obliczamy ze wzoru:

v= \frac{s}{t}

Drogę s obliczymy licząc długość okręgu, po jakim porusza sie piłęczka, promień tego okręgu jest równy długości linki, na której umieszczona jest piłeczka:

s=2 \pi l

podstawiamy dane z zadania:

s=2 \pi *0,5m

s=2*3,14*0,5m

s=3,14m

możemy otrzymaną wartość podstawić do wzoru na prędkość liniową:

v= \frac{3,14m}{4s}

v=0,785 \frac{m}{s}

Odp. prędkość liniowa wynosi 0,785 m/s.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza