Struktura ludności Polski - geografia - strona 2

ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym część mieszkańców Polski identyfikował się jednak także jako Kaszubi i Ślązacy (równocześnie większość z nich – zwłaszcza Kaszubów identyfikowała się również jako Polacy).

W świetle danych Małego Rocznika Statystycznego 2012 zdecydowana większość (ponad 33,5 mln) mieszkańców Polski w 2011 roku było wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego. Inne liczące się pod względem liczby wyznawców wyznania w Polsce to:
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ok. 504 tys. wiernych),
- Związek Wyznania Świadków Jehowy (prawie 130 tys. wiernych),
- Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranie – >61,7 tys. wiernych)
i Kościół Greckokatolicki (55 tys. wiernych).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Mniejszości narodowe w Polsce - niemiecka, białoruska, ukraińska

    Rzeczpospolita Polska jest krajem dość jednolitym narodowościowo, ponad 96% obywateli w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. zadeklarowało przynależność do narodu polskiego. Tak, więc osoby należące do mniejszości narodowych stanowią 2 do 3% obywateli Polski. Na strukturę narodowościową w Polsce ogromny wpływ... Więcej »

  • Piramida płci i wieku w Polsce - geografia

    Główne 2 kryteria podziału społeczeństwa na różniące się grupy, pozwalające scharakteryzować strukturę ludności Polski to: płeć i wiek. Więcej »

  • Struktura zawodowa w Polsce - przyczyny, geografia

    Ludność aktywna zawodowo w Polsce liczy ponad 17 mln 850 tys. osób (2011 – przeciętnie w roku). Stanowi to 56,3% ludności Polski w wieku powyżej 15 lat. Wskaźnik ten jest podobny dla ludności miejskiej i wiejskiej (większość pracuje w mieście), ale różni się dla mężczyzn (64,7%) i kobiet... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42