Ludność Azji - rasy, rozmieszczenie - strona 3

postradzieckie kraje Zakaukazia (Armenia - +4,3‰). Większy przyrost mają kraje Azji Południowej i Południowo-wschodniej – Indonezja (+12,2‰), Indie (+13,8‰), Wietnam (+11,3‰). Największy przyrost naturalny mają islamskie kraje Azji Zachodniej – np. Jordania (+24,4‰), czy Jemen (+27,2‰).
Kraje te mają stosunkowo młodą strukturę wiekową społeczeństwa – w Indiach np. grupa ludności w wieku od 5 do 30 lat stanowi ponad 60% populacji kraju, niewiele mniejszy jest udział tej grupy wiekowej w muzułmańskiej Turcji. Inną ważną cecha stosunków ludnościowych wielu krajów Azji (Chin, krajów Azji Południowej i Zachodniej jest przewaga liczbowa mężczyzn nad kobietami. Wynika to z czynników kulturowych (w społeczeństwach azjatyckich rodzice bardziej pragną męskiego potomka, jest więc mniejszy nacisk by dbać o życie i zdrowie dziewczynek) i ekonomicznych (na placach budów i w fabrykach w krajach znad Zatoki Perskiej pracuje wielu robotników kontraktowych zza granicy, ich rodziny pozostają w krajach ich pochodzenia).

Najbardziej zurbanizowane są niektóre kraju arabskie Azji Zachodniej (Katar – 98% ludności mieszka w miastach, Jordania – 83%, Arabia Saudyjska – 82%, Turcja – 71%). Silnie zurbanizowane

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Położenie geograficzne Azji - opis, cechy

  Przeważająca część Azji leży na półkuli wschodniej (poza północno-wschodnim krańcem, lezącym na półkuli zachodniej) i w przeważającej części na półkuli północnej – tylko południowa część Azji Południowo-Wschodniej (wyspy Archipelagu Malajskiego) położona jest na... Więcej »

 • Linia brzegowa Azji

  Linia brzegowa Azji jest rozczłonkowana. Jej długość (łącznie z wyspami) wynosi ok. 38 tys. km. Więcej »

 • Środowisko przyrodnicze Azji i warunki przyrodnicze

  Azja jest najwyższą (poza Antarktydą) częścią świata – średnia wysokość wynosi 990 m n.p.m.W tej części świata znajduje się najgłębsza depresja świata – brzeg Morza Martwego (w związku z dużym poborem wód rzeki Jordan zasilającej Morze Martwe tafla tego słonego jeziora obniża się i depresja się... Więcej »

 • Gospodarka Azji - geografia

  Największe gospodarki Azji to gospodarki: Chin (PKB w 2010 roku 5 bilionów 878,5 mld dolarów amerykańskich) – druga największa gospodarka świata, Japonii (PKB – 5 bilionów 459 miliardów USD), trzecia największa gospodarka świata, Indii (PKB – 1 bilion 722 miliardy USD)... Więcej »

 • Państwa Azji i ich stolice

  W 2013 roku w Azji istniało 49 niepodległych państw (leżących w całości w Azji lub których znaczne obszary są w Azji położone, łącznie z Republika Chińską na Tajwanie). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
lolkamolkakwiat
2019-11-21 16:09:24
nie fajny
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55