Komunikacja w Polsce - geografia - strona 2

samochodowego – zwłaszcza autostrad), z czym wiąże się wzrost liczby samochodów. Dobrze rozwija się też transport lotniczy, mający duże znaczenie w międzynarodowym przepływie osób. Przewozy w transporcie wodnym (morskim i śródlądowym) mają nieduże znaczenie.

Obserwowany jest wzrost negatywnego wpływu transportu na środowisko przyrodnicze, duża na tle Europy liczba wypadków drogowych w transporcie samochodowym oraz uciążliwość transportu (hałas, wibracje, niebezpieczeństwo wypadków) dla skupisk ludzi – wsi i miast (efekt np. niewystarczającej ilości obwodnic w transporcie samochodowym).

Jeszcze większa rewolucja dotyczyła rozwoju łączności w Polsce (trendy są podobne jak na całym świecie). Spadkowi znaczenia tradycyjnych kanałów przepływu informacji (poczta, telefonia stacjonarna) towarzyszy wzrost znaczenia i intensywności wykorzystania nowych środków łączności (telefonii mobilnej i internetu).

 

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58