Transport morski w Polsce - charakterystyka, wady i zalety

Transport morski od dawna był polskim oknem na świat. Od wieku XVI port w Gdańsku był głównym miejscem wywozu polskich surowców rolnych i leśnych do Europy Zachodniej. Po 1918 roku dzięki rozwojowi funkcji portowej rozwinęła się pobliska Gdynia. Również po II Wojnie Światowej, kiedy Polska uzyskała szeroki dostęp do Morza Bałtyckiego, polskie porty ułatwiały eksport polskich towarów. Współcześnie transport morski ma dominujące znaczenie w obsłudze polskiego handlu zagranicznego z państwami pozaeuropejskimi (Chinami, USA i innymi). Rózne typy statków handlowych pozwalają przewozić różne towary: stałe, ciekłe i gazowe, drobnicowe i masowe.

W 2012 roku w polskich portach przeładowano (załadowano lub rozładowano) ponad 58,8 mln ton towarów (z tego prawie 6,8 mln ton stanowił tranzyt towarów).
Główne polskie porty morskie to:
- Port Gdańsk (największy pod względem wielkości przeładunków polski port, dzieli się na dwie części – Port Wewnętrzny z terminalem kontenerowym, bazami przeładunku siarki, fosforytów i owoców cytrusowych oraz terminalami promowymi
oraz nowy, głębokowodny Port Północny z 1975 roku z Naftoportem połączonym z Rafinerią Gdańską, terminalem węglowym, terminalem przeładunku gazu skroplonego i terminalem kontenerowym,
w 2012 roku przeładowano w nim ponad 24,35 mln ton towarów, gł. ropy naftowej i przetworów naftowych),
- Port Gdynia (powstał w latach 20.tych XX wieku, trzeci co do wielkości port w Polsce, nastawiony głównie na przeładunek drobnicy w kontenerach i w mniejszym stopniu ładunków masowych, w 2012 roku przeładowano tu ponad 13,1 mln ton towarów),
- zespół portowy (ma duże znaczenie też dla naszych południowych sąsiadów – Republiki Czeskiej i Słowacji) – Port Szczecin (niedaleko ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego – właściwie port morsko-rzeczny, w 2012 roku przeładowano tu ok. 7,59 mln ton towarów, głównie drobnicy w kontenerach oraz węgla i koksu, zboża, rud metali i bloków granitowych) i Port Świnoujście (w roku 2012 przeładowano tu prawie 11,3 mln ton towarów, głównie drobnicy, węgla i koksu oraz rud metali, istnieje tam również terminal promowy, w budowie  port przeładunkowy skroplonego gazu ziemnego – tzw. gazoport),
- Port Kołobrzeg (przeładowano w 2012 roku 312 tys. ton towarów, gł. zboże i drobnicę)
i Port Police (przeładowano tu w 2012 roku 1,7 mln ton towarów, głównie fosforytów i nawozów sztucznych – obsługuje głównie Zakłady Chemiczne Police).

Polska morska flota transportowa liczyła w 2012 roku 100 statków towarowych i 7 morskich promów pasażerskich. Polscy armatorzy na statkach własnych i dzierżawionych przewieźli w 2012 roku prawie 7,5 mln ton towarów (tylko ok. 0,5% masy towarów przewiezionych przez różne gałęzie transportu w Polsce).

W 2013 roku funkcjonowało 7 połączeń promowych na Bałtyku obsługujacych polskie porty (1 w sezonie letnim): Świnoujście-Ystad (w Szwecji), Świnoujście-Trelleborg (w Szwecji), Świnoujście-Kopenhaga (w Danii), Kołobrzeg-Nexø (w Danii na wyspie Bornholm), Gdynia-Karlskrona (w Szwecji), Gdańsk-Nynäshamn (w Szwecji) i latem Świnoujście-Rønne (w Danii na wyspie Bornholm). W 2012 roku polskie promy przewiozły 626 tys. pasażerów.

Należy jednak pamiętać, że wiele statków polskich armatorów zarejestrowanych jest pod banderami innych państw (najczęściej tych określanych jako tanie bandery).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 2 =
Mgr Anna Wielczyk
2020-04-27 09:03:12
Nie było to pomocne, zbyt krótkie ):
Poważny uzytkownik
2019-03-22 15:41:48
Uważam iż jest to bardzo głupie, proszę o usunięcie tego posta
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16