Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego - strona 2

obecnie faza ta występuje w wielu krajach Afryki na południe od Sahary i niektórych krajach azjatyckich (Afganistan, Jemen, Laos);
III – współczynnik zgonów pozostaje niski, zaczyna jednak również maleć współczynnik urodzeń (wzrost kosztów wychowania dzieci – gł. edukacji, zmiana stylu życia – rozwój życia miejskiego, praca zawodowa kobiet – nie tylko matki), zmniejsza się współczynnik przyrostu naturalnego, co powoduje stabilizację liczby ludności, średnia oczekiwana długość życia wydłuża się do około 65 lat, społeczeństwo zaczyna się starzeć, w Europie faza II miała miejsce w pierwszej połowie XX wieku (później w Europie Środkowej i Wschodniej), obecnie faza ta występuje w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Meksyk, Boliiwa), w większości krajów muzułmańskich (Egipt, Turcja, Indonezja), krajach Azji Południowej (Indie, Wietnam) i niektórych krajach afrykańskich (Kenia, Republika Południowej Afryki);
IV – współczynnik urodzeń i zgonów pozostają niskie, liczba ludności jest wysoka ale stabilna, współczynnik przyrostu naturalnego jest mały, często ujemny, upowszechnia się model rodziny 2+1 (dzieci są często dalej uważane za niezbędny element sukcesu życiowego, ale zbyt duża ich liczba

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

    Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

  • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

    Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

  • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

    Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Dandylion
2018-10-22 17:47:42
Zgadzam się hehe.
Ostatnio komentowane
FAJNIE
BUBIKSON • 2021-12-08 21:43:02
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03