Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego – przekraczające 20-30‰ w skali rocznej.
Zjawisko to odnoszone jest zwłaszcza do szybkiego wzrostu liczby ludności i odmłodzenia społeczeństw w krajach rozwijających się (dawniej zwanych Krajami Trzeciego Świata) w okresie po II wojnie światowej i dekolonizacji.
Efektem eksplozji demograficznej mogą być problemy z zapewnieniem wyżywienia, edukacji, zatrudnienia itp. ludności państw, w których taki proces zachodzi.

W skali globalnej skutkiem eksplozji demograficznej może być groźba przeludnienia Ziemi. Teorię taką po raz pierwszy sformułował pod koniec XVIII wieku Thomas Malthus. Zakładał on szybki wzrost liczby ludności, przy jednoczesnym słabszym wzroście produkcji żywności, których skutkiem byłby głód jako czynnik regulujący wielkość populacji ludzkiej. Rewolucja przemysłowa i postęp w rolnictwie w XIX w. pozwoliły uciec z tej pułapki maltuzjańskiej. W 1968 r. Paul R. Ehrlich w jednym

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

    Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

  • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

    Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

  • Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

    Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Nic nie ma przydatnego ogólnie to jebač to tą stronę
• 2022-05-16 08:06:33
HahA
• 2022-05-15 21:02:13
Sus
• 2022-05-15 17:02:41
10/10 pomógł mi w prezentacji o tlenie
• 2022-05-15 13:43:19
JD
• 2022-05-15 10:55:45