Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego – przekraczające 20-30‰ w skali rocznej.
Zjawisko to odnoszone jest zwłaszcza do szybkiego wzrostu liczby ludności i odmłodzenia społeczeństw w krajach rozwijających się (dawniej zwanych Krajami Trzeciego Świata) w okresie po II wojnie światowej i dekolonizacji.
Efektem eksplozji demograficznej mogą być problemy z zapewnieniem wyżywienia, edukacji, zatrudnienia itp. ludności państw, w których taki proces zachodzi.

W skali globalnej skutkiem eksplozji demograficznej może być groźba przeludnienia Ziemi. Teorię taką po raz pierwszy sformułował pod koniec XVIII wieku Thomas Malthus. Zakładał on szybki wzrost liczby ludności, przy jednoczesnym słabszym wzroście produkcji żywności, których skutkiem byłby głód jako czynnik regulujący wielkość populacji ludzkiej. Rewolucja przemysłowa i postęp w rolnictwie w XIX w. pozwoliły uciec z tej pułapki maltuzjańskiej. W 1968 r. Paul R. Ehrlich w jednym

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
lulll
Anonimek • 2020-10-26 12:07:17
kdaglvkf;djg;jf;kjgdk;fjbfjkbjjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj...
ohah • 2020-10-26 09:26:26
UwU
UwU • 2020-10-26 09:04:45
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06