Oblicz jakie objętości wodoru otrzymano w każdej z reakcji

Do czterech probówek zawierających po 10g jednego z metali: żelaza, glinu, miedzi i cynku, dodano rozcieńczony kwas siarkowy(VI). Oblicz, jakie objętości wodoru wydzieliły się w każdej z probówek zakładając, że pomiaru dokonano w warunkach normalnych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:16

Zapisanie równań reakcji zachodzących dla każdego z metali:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2 Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2

Cu + H2SO4 → X

Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI) nie zachodzi. Do otrzymania CuSO4 konieczny jest gorący stężony kwas siarkowy.

Obliczamy objętości gazów dla każdej probówki. Masy atomowe pierwiastków odczytujemy z układu okresowego:

65 g Zn – 22,4 dm3 H2

10 g Zn – x dm3 H2

x = 3,4 dm3 H2

56 g Fe – 22,4 dm3 H2

10 g Fe – x dm3 H2

x = 4 dm3 H2

2×27 g Al – 3×22,4 dm3 H2

10 g Zn – x dm3 H2

x = 12,4 dm3 H2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza