Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych.

Wyróżniamy obecnie 5 faz przejścia demograficznego:
I – współczynniki urodzeń i zgonów (zwłaszcza wśród dzieci) są wysokie, współczynnik przyrostu naturalnego mały, chociaż raczej dodatni, średnia oczekiwana długość życia około 45 lat, liczba ludności stosunkowo niewielka, wahająca się, za spadki odpowiadają głównie epidemie i klęski głodu, współcześnie fazę tę obserwujemy tylko u prymitywnych społeczności żyjących np. w Kotl. Kongo;
II – współczynnik zgonów maleje (wzrost produkcji żywności, poprawa opieki zdrowotnej), współczynnik urodzeń pozostaje wysoki, malejąc dopiero pod koniec fazy, wzrasta współczynnik przyrostu naturalnego, co powoduje intensywny wzrost liczby ludności (eksplozja demograficzna), średnia oczekiwana długość życia wydłuża się do około 55 lat, społeczeństwo staje się średnio młodsze (więcej dzieci przeżywa), w Europie faza II miała miejsce na początku rewolucji przemysłowej,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

    Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

  • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

    Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

  • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

    Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
Dandylion
2018-10-22 17:47:42
Zgadzam się hehe.
Ostatnio komentowane
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54