Zmiany liczby ludności na świecie, kontynentach i w wybranych państwach

W roku 2012 liczba ludności Ziemi przekroczyła 7 mld. Jeszcze na początku XIX wieku ludzi było ponad 7 razy mniej. Szacuje się, że pod koniec ostatniego zlodowacenia (ok. 10 tys. lat p.n.e.) Ziemię zamieszkiwało około 5 mln ludzi. W następstwie rolniczej rewolucji neolitycznej (ok. 5 tys. lat p.n.e.) liczba ta podwoiła się. Na przełomie er (1 r. n.e.) – a więc w czasie rozkwitu Starożytnego Rzymu i starożytnych Chin – liczba ludności Ziemi szacowana jest na około 250 mln. Około roku 1500 n.e. liczba ludności osiągnęła około 500 mln. Miliard ludzi zamieszkiwał Ziemię po raz pierwszy około 1820 roku (następstwa rewolucji przemysłowej i postępu w rolnictwie).

Dalszy wzrost liczby ludności wiązał się m.in. z postępem medycyny i mniejszą umieralnością dzieci w wieku do lat 5. Podwojenie liczby ludności (2 mld) nastąpiło około 1930 roku (po 110 latach), kolejne jej podwojenie (4 mld) ok. 1974 roku (po 44 latach). Liczba ludności Ziemi przekroczyła 5 mld w 1988 roku, a 6 mld w 1999 roku. Prognozy ONZ zakładają, że do połowy XXI w. liczba mieszkańców Ziemi może wzrosnąć  do ponad 9 mld ludzi (średnia z prognoz).

W 2011 roku ponad 60% ludności Ziemi zamieszkiwało w Azji, około 15% mieszkańców

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

  Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

 • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

 • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

  Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

 • Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

  Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48