Transformator

Transformator służy do zmian napięcia (więc i natężenia) prądu zmiennego. Zbudowany jest on z rdzenia ferromagnetycznego, na który nawinięte są dwa uzwojenia, różniące się liczbą zwojów.

Transformator - obrazekŹródło: Monika Pilch

Na rysunku przedstawiono schemat budowy transformatora. W przypadku, gdy służy on do obniżania napięcia, to uzwojenie o większej liczbie zwojów (n1) nazywane jest uzwojeniem pierwotnym. Drugie uzwojenie to uzwojenie wtórne, którego liczba zwojów jest równa n2. Prąd zmienny, który płynie przez uzwojenie pierwotne, wytwarza w całym rdzeniu zmienny w czasie strumień pola magnetycznego, który indukuje w uzwojeniu wtórnym siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna jest proporcjonalna do liczby zwojów, dlatego napięcie na uzwojeniu wtórnym (U2) będzie niższe od napięcia na uzwojeniu pierwotnym (U1)

  \frac{U _{1} }{U _{2} } = \frac{n _{1} }{n _{2} }

Zakładając, że straty mocy na transformatorze są zaniedbywanie małe, można napisać, że:

P _{1} \approx P _{2}

gdzie :P1 - moc dostarczona do uzwojenia pierwotnego, P2- moc na uzwojeniu wtórnym

U _{1}I _{1}=U _{2}I _{2}

  \frac{I _{1} }{I _{2} } = \frac{U _{2} }{U _{1} } = \frac{n _{2} }{n _{1} }

Widać, że obniżenie napięcia w uzwojeniu wtórnym musi powodować proporcjonalny wzrost natężenia prądu. Z tego powodu główne zastosowanie transformatorów związane jest przesyłaniem energii elektrycznej na duże odległości.

Polecamy również:

 • Prąd przemienny - właściwości

  Cykliczność zmian natężenia prądu przemiennego ma w zastosowaniach praktycznych duże znaczenie, gdyż umożliwia przy pomocy transformatora zmiany jego napięcia przy niewielkich stratach mocy. Więcej »

 • Natężenie i napięcie skuteczne

  Natężenie skuteczne (Isk) prądu przemiennego, to takie natężenie przy którym prąd stały wykona pracę (lub wydzieli ciepło) równą co do wartości pracy wykonanej przez dany prąd zmienny podczas jednego pełnego okresu zmian. Więcej »

 • Praca i moc prądu zmiennego

  Moc prądu elektrycznego jest równa iloczynowi napięcia i natężenia. W przypadku prądu zmiennego jego chwilowa moc jest iloczynem wartości chwilowych ww. wielkości, więc: Więcej »

 • Obwód szeregowy RLC

  Obwód RLC zbudowany jest z trzech elementów połączonych szeregowo. Są to: opornik o oporze R, cewka o indukcyjności L i kondensator o pojemności C. Więcej »

 • Rezonans elektryczny

  Rezonans elektryczny jest zjawiskiem polegającym na wzroście natężenia prądu elektrycznego, płynącego przez drgający obwód RLC, w miarę zbliżania się częstości wymuszającej siłę elektromotoryczną do częstości własnej obwodu. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
Kubuślat9.exe
2021-05-31 18:09:36
super.png
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11