Rezonans elektryczny

Rezonans elektryczny jest zjawiskiem polegającym na wzroście natężenia prądu elektrycznego, płynącego przez drgający obwód RLC, w miarę zbliżania się częstości wymuszającej siłę elektromotoryczną do częstości własnej obwodu.

Natężenie prądu płynącego przez układ RLC jest równe:

I _{0} = \frac{ \epsilon _{0} }{Z}

gdzie: I0 – amplituda natężenia prądu, ε0 – amplituda siły elektromotorycznej, Z – zawada.

Amplituda siły elektromotorycznej jest stała, więc wzrost amplitudy natężenia prądu może być jedynie rezultatem zmniejszenia się wartości zawady, która jest równa:

Z= \sqrt{R ^{2}+\left( \omega L- \frac{1}{ \omega C} \right) ^{2} }

Z powyższego równania wynika, że wartość zawady osiąga minimalną wartość, gdy:

 \omega L- \frac{1}{ \omega C}=0

Przekształcając powyższe równanie względem częstości, otrzymamy:

 \omega = \frac{1}{ \sqrt{LC} }

Jest częstość drgań własnych obwodu. Jeżeli częstość zmian siły elektromotorycznej będzie równa częstości własnej danego obwodu, to zawada osiągnie swoją minimalną wartość, równą wartości oporu czynnego (Z = R), co zgodnie z prawem Ohma spowoduje przepływ prądu o maksymalnej amplitudzie.

Zjawisko rezonansu elektrycznego wykorzystywane jest m.in. w odbiornikach radiowych do wybierania sygnałów elektrycznych o ściśle określonej częstości, a więc do wybierania danej rozgłośni radiowej.

Polecamy również:

 • Prąd przemienny - właściwości

  Cykliczność zmian natężenia prądu przemiennego ma w zastosowaniach praktycznych duże znaczenie, gdyż umożliwia przy pomocy transformatora zmiany jego napięcia przy niewielkich stratach mocy. Więcej »

 • Natężenie i napięcie skuteczne

  Natężenie skuteczne (Isk) prądu przemiennego, to takie natężenie przy którym prąd stały wykona pracę (lub wydzieli ciepło) równą co do wartości pracy wykonanej przez dany prąd zmienny podczas jednego pełnego okresu zmian. Więcej »

 • Praca i moc prądu zmiennego

  Moc prądu elektrycznego jest równa iloczynowi napięcia i natężenia. W przypadku prądu zmiennego jego chwilowa moc jest iloczynem wartości chwilowych ww. wielkości, więc: Więcej »

 • Obwód szeregowy RLC

  Obwód RLC zbudowany jest z trzech elementów połączonych szeregowo. Są to: opornik o oporze R, cewka o indukcyjności L i kondensator o pojemności C. Więcej »

 • Transformator

  Transformator służy do zmian napięcia (więc i natężenia) prądu zmiennego. Zbudowany jest on z rdzenia ferromagnetycznego, na który nawinięte są dwa uzwojenia, różniące się liczbą zwojów. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Przemysław
2019-09-18 15:14:50
O co chodzi
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43