Natężenie i napięcie skuteczne

Natężenie skuteczne (Isk) prądu przemiennego, to takie natężenie, przy którym prąd stały wykona pracę (lub wydzieli ciepło) równą co do wartości pracy wykonanej przez dany prąd zmienny podczas jednego pełnego okresu zmian.
Dla prądów sinusoidalnie zmiennych wartość natężenia skutecznego jest równa:

I _{sk} = \frac{I _{0} }{ \sqrt{2} }
 
gdzie: I0amplituda natężenia prądu przemiennego.

Napięcie skuteczne (Usk) definiuje się w analogiczny sposób. Jest ono równe takiemu napięciu, przy którym prąd stały wykona taką samą pracę co dany prąd przemienny podczas jednego pełnego okresu.
Dla prądów zmieniających się w sposób sinusoidalny napięcie skuteczne jest równe:

 U _{sk} = \frac{U _{0} }{ \sqrt{2} }

gdzie: U0 – amplituda napięcia prądu przemiennego.
 
Na wykresach przedstawiono zależni natężenia i napięcia prądu przemiennego od czasu. Linia prosta oznacza wartości skuteczne tego prądu. Widać, że średnie wartości natężenia i napięcia dla jednego okresu (T) są równe zero, jednak wartości skuteczne są różne od zera.

Polecamy również:

 • Prąd przemienny - właściwości

  Cykliczność zmian natężenia prądu przemiennego ma w zastosowaniach praktycznych duże znaczenie, gdyż umożliwia przy pomocy transformatora zmiany jego napięcia przy niewielkich stratach mocy. Więcej »

 • Praca i moc prądu zmiennego

  Moc prądu elektrycznego jest równa iloczynowi napięcia i natężenia. W przypadku prądu zmiennego jego chwilowa moc jest iloczynem wartości chwilowych ww. wielkości, więc: Więcej »

 • Obwód szeregowy RLC

  Obwód RLC zbudowany jest z trzech elementów połączonych szeregowo. Są to: opornik o oporze R, cewka o indukcyjności L i kondensator o pojemności C. Więcej »

 • Rezonans elektryczny

  Rezonans elektryczny jest zjawiskiem polegającym na wzroście natężenia prądu elektrycznego, płynącego przez drgający obwód RLC, w miarę zbliżania się częstości wymuszającej siłę elektromotoryczną do częstości własnej obwodu. Więcej »

 • Transformator

  Transformator służy do zmian napięcia (więc i natężenia) prądu zmiennego. Zbudowany jest on z rdzenia ferromagnetycznego, na który nawinięte są dwa uzwojenia, różniące się liczbą zwojów. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
elfw
2020-01-22 11:15:25
Artykuł należy uzupełnić o wykres funkcji P(t)=u(t)*i(t), ponieważ wartości skuteczne uzyskujemy całkując po sinus kwadrat, a nie zamieszczonych u=sin(t),i=sin(t).
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19