Kwas octowy – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Kwas octowy - wzór

Kwas octowy należy do monokarboksylowych kwasów organicznych. Wzór sumaryczny kwasu octowego to C_2H_4O_2 zapisać można go również jako CH_3COOH  taki zapis pozwala wyróżnić grupę karboksylową –COOH, przez co jest bardziej czytelny i częściej stosowany przez chemików organików.  Najlepszym sposobem przedstawiania cząsteczki w chemii organicznej pozostaje  jednak wzór strukturalny:

1:Kwas octowy   ,2:Kwas octowy  , 3:Kwas octowy

Każda z powyżej przedstawionych wersji zapisu wzoru strukturalnego jest prawidłowa najmniej stosowana jest jednak wersja 3.

Nazwa systematyczna kwasu octowego to kwas  etanowy lub metanokarboksylowy , powszechnie stosowana nazwa zwyczajowa związana jest  z występowaniem kwasu w occie (10% roztwór wodny kwasu octowego).

Kwas octowy - właściwości

Kwas octowy ma pKa= 4, 76, jest słabym kwasem należy jednak  do substancji  żrących i jest mocniejszy np. niż kwas chlorowodorowy (chociaż nie jest kwasem nieorganicznym). Temperatura topnienia  wynosi 16,6°C w temperaturze pokojowej pozostaje więc cieczą, wrze w temperaturze 118,1°C. Wysoka temperatura wrzenia wynika z istnienia wiązań wodorowych .

Kwas octowy - otrzymywanie - fermentacja octowa

Kwas octowy w przyrodzie otrzymywany jest w procesie fermentacji octowej z etanolu, w ten sposób uzyskuje się kwas octowy do przemysłu spożywczego. Do celów przemysłowych kwas octowy otrzymuje się utleniając acetaldehyd tlenem z powietrza.  W warunkach laboratoryjnych kwas octowy otrzymać można utleniając aldehyd octowy łagodnym utleniaczem w środowisku zasadowym (OH-)- odczynnikiem Trommera (reakcja 1) lub Tollensa (reakcja 2) a także bezpośrednio z etanolu silnymi utleniaczami takimi jak np odczynnik Jonsa (CrO3, H+).

2Cu(OH)_2+CH_3CHO \rightarrow Cu_2O+CH_3COOH+H_2O(1)

Ag_2O+CH_3CHO \rightarrow 2Ag+CH_3COOH(2)

Kwas octowy - zastosowanie

Przemysł chemiczny co roku produkuje wiele milionów ton kwasu octowego (w USA 2 mln ton rocznie) w celu produkcji polioctanuwinylu i wykorzystaniu go nastepnie do produkcji farb czy klejów. W przemyśle spożywczym stosowany jest  jako konserwant i dodatek smakowy (ocet 10% roztwór wodny kwasu octowego). Ponieważ tworzy z wapniem rozpuszczalne sole może być stosowany do rozpuszczania kamienia w środkach czyszczących.

Polecamy również:

 • Otrzymywanie kwasów karboksylowych

  Kwasy karboksylowe otrzymujemy głównie na drodze utlenienia alkoholi terminalnych lub aldehydów. Poniżej przedstawiono kilka metod otrzymywania różnego rodzaju kwasów karboksylowych. Więcej »

 • Dysocjacja kwasów karboksylowych i otrzymywanie soli

  Kwasy karboksylowe podobnie  jak kwasy nieorganiczne ulegają dysocjacji w roztworze wodnym i mają  zdolność tworzenia soli w reakcji z metalem, tlenkiem metalu, lub wodorotlenkiem. Więcej »

 • Kwasy karboksylowe – reakcje

  Kwasy karboksylowe ulegają reakcji substytucji nukleofilowej grupy hydroksylowej. Więcej »

 • Od czego zależy moc kwasów karboksylowych?

  Kwasy karboksylowe, zgodnie z nazwą, wykazują odczyn kwasowy i ich roztwory zmieniają barwy wskaźników pH. Jednak w porównaniu z kwasami nieorganicznymi są kwasami słabymi - słabszymi od kwasu węglowego. Na moc kwasów karboksylowych wpływ ma budowa cząsteczki związku. Więcej »

 • Specyficzne właściwości kwasu mrówkowego

  Kwas mrówkowy (kwas metanowy) jest pierwszym w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych. Jest najmocniejszym kwasem monokarboksylowym. Ze względu na obecność w jego cząsteczce struktury aldehydowej, tj. CHO wykazuje właściwości typowe dla aldehydów m.in. ulega reakcji Tollensa oraz... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
Belferka chemiczka
2017-11-12 10:43:15
Od kiedy to kwas octowy jest mocniejszy od chlorowodorowego, czyli solnego? Tym bardziej, że jest zapisane, że jest kwasem słabym. To jakie pK jest w związku z tym dla kwasu chlorowodorowego?
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53