Matematyczne wyobrażenie kształtów w obrębie związku chemicznego

Hybrydyzacja jest operacją matematyczną, tworzeniem hipotetycznych mieszanin orbitali elektronów atomu w cząsteczce związku chemicznego. Umożliwia ona określenie kształtu powstającej cząsteczki zakładając, że orbitale „mieszają się”, czyli ulegają hybrydyzacji, w wyniku czego tworzą się orbitale zhybrydyzowane mające uśrednioną energię i taki sam kształt. Na typ hybrydyzacji wpływ ma kształt cząsteczki, zatem trzeba wziąć pod uwagę liczbę podstawników oraz liczbę wolnych par elektronowych centralnego atomu.  Typ hybrydyzacji pokazuje jakie orbitale atomowe zostały „uśrednione”.

 

Suma liczby podstawników i liczby wolnych par elektronowych

Typ hybrydyzacji

Nazwa hybrydyzacji

Kształt cząsteczki

2

sp

liniowa

liniowa

3

sp2

trygonalna

trójkąt płaski

4

sp3

tetraedryczna

tetraedr/piramida trygonalna/kątowa

 

W węglowodorach wpływ na hybrydyzację orbitali atomów węgla ma fakt tworzenia pojedynczych, podwójnych lub potrójnych wiązać pomiędzy nimi. Dla wiązania pojedynczego atom węgla wykazuje hybrydyzację sp3, dla podwójnego sp2, a dla potrójnego sp.

Polecamy również:

  • Co znaczy gwiazdka przy symbolu atomu?

    Stan wzbudzony atomu to przejście elektronu z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej energii w obrębie tej samej powłoki, czego celem jest uzyskanie możliwie największej liczby orbitali zawierających po jednym elektronie. Atom znajdujący się w stanie wzbudzonym oznacza się poprzez dopisanie gwiazdki *. Więcej »

  • Orbitale molekularne - opis stanu elektronu w cząsteczce

    Orbital molekularny (cząsteczkowy) to funkcja, która opisuje stan elektronu w cząsteczce. Powstaje poprzez nakładanie się orbitali atomowych o zbliżonej energii i identycznej symetrii względem osi przechodzącej przez jądra oddziałujących ze sobą atomów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58