Fenole

Fenole to związki aromatyczne posiadające przynajmniej jedną grupę hydroksylową związaną bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. Najprostszym i najpopularniejszym związkiem tej grupy jest fenol:

Do fenoli należy równie naftol, krezol, pirokatechol, rezorcynol czy hydrochinon.

Fenole otrzymuje się np. na drodze zasadowej hydrolizy fluorowcoarenów:

Fenole są słabymi kwasami (mocniejszymi niż alkohole, lecz słabszymi od kwasu węglowego). Ich roztwory mają odczyn kwasowy o pH ok. 6. Ulegają dysocjacji. Kwasowość fenoli zwiększa dodatkowe podstawienie pierścienia aromatycznego grupą –NO2. Reagują z aktywnymi metalami, dając fenolany (sole):

Wodne roztwory fenolanów mają odczyn zasadowy.

Fenole reagują również z zasadami i podlegają wszystkim reakcjom charakterystycznym dla związków aromatycznych – fluorowcowaniu, nitrowaniu, sulfonowaniu, alkilowaniu czy uwodornieniu. Są również podatne na utlenianie. Reakcją charakterystyczną dla fenoli jest reakcja z solą żelaza (III), która daje związek kompleksowy o fioletowej barwie.

Fenole są wykorzystywane jako środki dezynfekujące i konserwujące.

Polecamy również:

 • Halogenki alkilowe

  Halogenki alkilowe (haloalkany) to pochodne alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru zastąpiony jest przez atom fluorowca. Są bardziej reaktywne od alkanów: mogą ulegać reakcjom substytucji nukleofilowej lub eliminacji, są natomiast znacznie mniej palne – łatwopalność... Więcej »

 • Alkohole – wzory, właściwości, przykłady

  Alkohole - definicja, wzory Alkohole to pochodne węglowodorów, w których jeden z atomów wodoru zastąpiony został przez grupę hydroksylową –OH. Charakteryzują się one znacznie większą polarnością niż węglowodory i halogenki alkilowe oraz zdolnością do tworzenia wiązań wodorowych. Alkohole... Więcej »

 • Aminy – nazewnictwo, wzór ogólny, zastosowanie

  Aminy to organiczne pochodne amoniaku, zawierające jeden lub więcej fragmentów węglowodorowych (alifatyczne lub aromatyczne) połączonych z trójwartościowym atomem azotu wiązaniami pojedynczymi. Więcej »

 • Alkohole polihydroksylowe

  Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe, poliole) to alkohole posiadające co najmniej dwie grupy hydroksylowe (-OH) w cząsteczce. Wykazują właściwości podobne do metali monohydroksylowych. Alkohole mające dwie grupy -OH to diole, trzy to triole itp. Poliole można uzyskać... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06