Alkohole polihydroksylowe

Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe, poliole) to alkohole posiadające co najmniej dwie grupy hydroksylowe (-OH) w cząsteczce. Wykazują właściwości podobne do metali monohydroksylowych. Alkohole mające dwie grupy -OH to diole, trzy to triole itp. Poliole można uzyskać przez utlenianie alkenów z użyciem KMnO4:

lub też na drodze zasadowej hydrolizy fluorowco alkoholi lub difluoroalkanów:

Alkohole polihydroksylowe mają odczyn obojętny, nie dysocjują. Mają charakter bardzo słabych kwasów i reagują z aktywnymi metalami (np. sód, potas):

Reakcją charakterystyczną dla polioli, które posiadają grupy –OH przy dwóch sąsiednich atomach węgla, jest tworzenie związków kompleksowych z Cu2+, które mają intensywnie szafirowy kolor. Tym sposobem rozróżnia się alkohole monohydroksylowe od polihydroksylowych.

Polecamy również:

 • Halogenki alkilowe

  Halogenki alkilowe (haloalkany) to pochodne alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru zastąpiony jest przez atom fluorowca. Są bardziej reaktywne od alkanów: mogą ulegać reakcjom substytucji nukleofilowej lub eliminacji, są natomiast znacznie mniej palne – łatwopalność... Więcej »

 • Alkohole – wzory, właściwości, przykłady

  Alkohole - definicja, wzory Alkohole to pochodne węglowodorów, w których jeden z atomów wodoru zastąpiony został przez grupę hydroksylową –OH. Charakteryzują się one znacznie większą polarnością niż węglowodory i halogenki alkilowe oraz zdolnością do tworzenia wiązań wodorowych. Alkohole... Więcej »

 • Aminy – nazewnictwo, wzór ogólny, zastosowanie

  Aminy to organiczne pochodne amoniaku, zawierające jeden lub więcej fragmentów węglowodorowych (alifatyczne lub aromatyczne) połączonych z trójwartościowym atomem azotu wiązaniami pojedynczymi. Więcej »

 • Fenole

  Fenole to związki aromatyczne posiadające przynajmniej jedną grupę hydroksylową związaną bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. Najprostszym i najpopularniejszym związkiem tej grupy jest fenol. Do fenoli należy równie naftol, krezol, pirokatechol, rezorcynol czy hydrochinon. Fenole otrzymuje się np.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
Makłowicz
2021-12-03 18:06:28
dlaczego tu nie ma właściwości tylko sam opis?!
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48