Tkanka przewodząca

Tkanka przewodząca zbudowana jest z niejednorodnych komórek, których główną rolą jest transport substancji w obrębie rośliny.

Tkankę tą tworzy:

drewno (ksylem) odpowiadające za transport wody wraz z solami mineralnymi (w górę rośliny);

łyko (floem) przewodzące substancje odżywcze (w dół rośliny);

Drewno zbudowane jest z:

cewek, czyli pierwotnych komórek przewodzących wodę wraz z solami mineralnym u paprotników i większości nagonasiennych; cewki mają postać wydłużonych wrzecionowatych komórek pozbawionych protoplastów (są martwe); posiadają silnie zdrewniałe i zgrubiałe (siatkowato, spiralnie, pierścieniowato) ściany komórkowe z jamkami lejkowatymi (pośrodku, których znajduje się torus, czyli krążek pełniący rolę zatyczki);

naczyń, czyli ewolucyjnie młodszych komórek występujących u roślin okrytonasiennych (niektóre z okrytonasiennych oprócz naczyń posiadają także cewki); naczynia mają postać długich rur, które postały w wyniku zaniku ścian poprzecznych tworzących je komórek; podobnie jak cewki są pozbawione protoplastów (są martwe) i mają ściany komórkowe posiadające zdrewniałe zgrubienia (w formie siatki, spiralek czy pierścieni) i jamki proste, które zapewniają kontakt między sąsiednimi komórkami;

włókien drzewnych, które zbudowane są z martwych komórek o zdrewniałych ścianach, pełnią funkcję wzmacniającą;

miękiszu drzewnego, który jest jedynym żywym elementem drewna występującym w postaci pasm komórek miękiszowych między jego pozostałymi elementami; pełni funkcje spichrzowe oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami

Drweno (ksylem) u Ficus alba
Drewno u Ficus alba/Zaoui58 (19.03.200)/commons.wikimedia.org

Łyko zbudowane jest z:

komórek sitowych, które stanowią pierwotną formę komórek łykowych transportujących substancje odżywcze u paprotników i nagonasiennych; komórki sitowe posiadają jamki proste skupione w tak zwane pola sitowe;

rurek sitowych, które stanowią młodszą ewolucyjnie, bardziej wyspecjalizowaną formę komórek łykowych przewodzących produkty fotosyntezy u roślin okrytonasiennych; rurki sitowe zbudowane są podobnie jak rurki naczyń z ułożonych na sobie komórek, w których ścianach poprzecznych znajdują się pola sitowe (perforowane ściany komórkowe); rurki sitowe są żywymi komórkami, których dojrzałe formy są pozbawione jąder komórkowych;

komórek przyrurkowych (towarzyszących), czyli wydłużonych, żywych komórek (posiadających jądro komórkowe) przylegających do rurek sitowych, ich funkcją jest odżywanie rurek i sterowanie ich metabolizmem;

włókien łykowych, które zbudowane są z martwych komórek, występują u wszystkich okrytonasiennych i niektórych nagonasiennych, pełnią funkcję wzmacniającą;

miękiszu łykowego, który jest zbudowany z żywych wydłużonych komórek; występuje u roślin naczyniowych; pełni funkcje spichrzowe oraz zapewnia łączność łyka z innymi tkankami;

 Komórki sitowe łyka
Komórki sitowe łyka/les (30.10.2007)/commons.wikimedia.org

Mechanizm transportu:

Transport wody wraz z solami mineralnym odbywający się za pośrednictwem drewna jest transportem biernym (nie wymaga nakładu energii) związanym z siłą ssącą liści. Przewodzenie asymilatów od liścia do innych części rośliny wymaga dostarczenia energii w postaci ATP dlatego ten proces odbywający się za pośrednictwem łyka nazywamy transportem aktywnym.

Tkanki przewodzące – drewno i łyko łączą się w wiązki przewodzące, które w zależności od wieku rośliny i jej pozycji systematycznej mogą mieć różny układ.

Wiązki przewodzące selera
Wiązki przewodzące widoczne w przekroju poprzecznym ogonków
liściowych selera zwyczajnego/Fir0002 (26.06.2005)/
commons.wikimedia.org

Typy wiązek przewodzących:

wiązki przewodzące otwarte – zbudowane są z jednego pasma łyka i jednego pasma drewna oddzielonych pasmem tkanki twórczej – miazgi (kambium); występują u nagonasiennych i okrytonasiennych dwuliściennych (w budowie pierwotnej);

• wiązki przewodzące zamknięte – zbudowane z pasma łyka i drewna stykającego się ze sobą; występują u jednoliściennych;

Wiązka przewodząca zamknięta u kukrydzy Zea mays
Wiązka przewodząca zamknięta u kukrydzy Zea mays/
Thomas Geier (31.10.1999)/commons.wikiemdia.org

U roślin jednoliściennych występuje tylko tkanka przewodzącą pierwotna, która powstaje bezpośrednio z merystemów wierzchołkowych.

Dwuliścienne i nagonasienne, których organy wykazują wtórny przyrost na grubość posiadają dwa rodzaje tkanki przewodzącej: pierwotną, tworzącą budowę pierwotną korzenia i łodygi oraz wtórną tworząca budowę wtórną. Tkanki przewodzące wtórne powstają dzięki działalności merystemu bocznegomiazgi (kambium). Łyko i drewno wtórne mają większe i bardziej wyspecjalizowane komórki o silniej zgrubiałych ścianach i większą ilość włókien drzewnych.

Polecamy również:

 • Tkanka okrywająca

  Tkanka okrywająca stanowi zewnętrzną powłokę rośliny. Jej funkcją jest ochrona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz nadmierną utratą wody. Więcej »

 • Tkanka miękiszowa

  Tkanka miękiszowa (parenchyma) stanowi podstawowy rodzaj tkanki budującej lub współbudującej wszystkie organy roślinne. Więcej »

 • Tkanka wzmacniająca

  Tkanka wzmacniająca powstała w wyniku przystosowana roślin do warunków panujących w środowisku lądowym. Jej budowa warunkuje sztywność, wytrzymałość, elastyczność, czyli odporność na czynniki grawitacyjne (ciężar liści, owoców, śniegu) oraz dynamiczne (wiatr,... Więcej »

 • Tkanka wydzielnicza

  Tkanka wydzielniczą tworzą pojedyncze wyspecjalizowane komórki wydzielnicze (gruczołowe) lub twory wielokomórkowe. Komórki gruczołowe posiadają gęstą cytoplazmę oraz dużą liczbę aparatów Golgiego, co jest przystosowaniem do wydzielanie różnych substancji chemicznych.Ze względu na... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
KTOŚ123
2020-03-02 17:14:57
SŁABE !!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42