Spermatogeneza – przebieg

Spermatogeneza to złożony wieloetapowy proces, który prowadzi do powstanie męskich gamet – haploidalnych plemników. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder, w komórkach macierzystych 2n. Spermatogenezie towarzyszą podziały na poziomie mitotycznym i mejotycznym. 

Przebieg:

W spermatogenezie możemy wyróżnić dwa zasadnicze etapy:

1. spermatocytogenezę – okres podziałów komórkowych, w czasie którego z komórek macierzystych powstają spermatocyty:

spermatogonia, czyli niedojrzałe komórki rozrodcze dzielą się wielokrotnie. W wyniku tych podziałów mitotycznych powstają liczne diploidalne spermatogonia, z których część wzrasta i przekształca się w spermatocyty I rzędu.

Spermatocyty I rzędu przechodzą I podział mejotyczny, zwany redukcyjnym, który zmniejsza o połowę ich liczbę chromosomów. W efekcie tego podziału powstają haploidalne spermatocyty II rzędu.

Spermatocyty II rzędu przechodzą II podziała mejotyczny i przekształcają się w spermatydy.

2. spermiogenezę – okres, w którym dochodzi do przekształcenia się spermatyd w plemniki.

Schemat spermatogenezy
Schemat powstawania męskich komórek rozrodczych/ Mateusz Rutkowski (04.2007)/
commons.wikimedia.org

Dojrzały plemnik składa się z:

główki – zawiera jądro komórkowe z materiałem genetycznym; na czubku główka zaopatrzona jest w akrosom (czapeczkę), który zawiera enzymy hydrolityczne rozpuszczające otoczkę i błonę komórki jajowej, co umożliwia wniknięcie plemnika do jej wnętrza w czasie zapłodnienia

wstawki – zawiera mitochondria, w których powstaje energia niezbędna do poruszania się.

witki – posiada kurczliwe włókna tubulinowe, które umożliwiają wykonanie ruchu, a tym samym poruszanie się plemnika

Polecamy również:

 • Narządy rozrodcze żeńskie – budowa i funkcje

  Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: 1. wewnętrznych narządów płciowych: • jajniki Są to parzyste narządy o jajowatym kształcie i średnicy 3-5 cm. Położone są po obu stronach miednicy, przymocowane do macicy za pośrednictwem wiązadeł. Powierzchnia jajnika pokryta jest nabłonkiem... Więcej »

 • Rozwój prenatalny – etapy

  Okres prenatalny to czas trwający od zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do momentu porodu. Dzielimy go na trzy zasadnicze fazy: • fazę jaja płodowego (zygoty) – trwa do końca trzeciego tygodnia • fazę zarodkową – trwa od czwartego do ósmego... Więcej »

 • Rozwój postnatalny – etapy rozwoju człowieka

  Okres noworodkowy (28 dni) obejmuje pierwszy miesiąc po porodzie,  w którym dziecko przystosowuje się do życia poza organizmem matki. Adaptacja dotyczy przed wszystkim zmian w sposobie oddychania, przyjmowania pokarmu oraz wydalania niestrawionych resztek. W tym czasie dziecko wykazuje małą... Więcej »

 • Metody antykoncepcji – rodzaje, skuteczność

  Pod pojęciem antykoncepcji rozumiemy podjęte sposoby, które mają na celu zapobiec zapłodnieniu. Metody antykoncepcji dzielmy na: 1. Naturalne: • rytmu płciowego – polega na wstrzemięźliwości seksualnej w czasie dni płodnych, odznacza się niską skutecznością u kobiet o... Więcej »

 • Znaczenie badań prenatalnych

  Badania prenatalne służą ocenie stanu płodu i jego prawidłowego rozwoju. Są przeprowadzane w pierwszym trymestrze ciąży, gdy zachodzą najbardziej newralgiczne etapy rozwoju prenatalnego. Na ich podstawie można po pierwsze wykryć ciążę oraz określić jej mnogość, stan i położenie łożyska, zidentyfikować wady... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20