I prawo Mendla – definicja, krzyżówki

I prawo Mendla zwane prawem czystości gamet brzmi:

W gametach allele tego samego genu wzajemnie się wykluczają, co znaczy że do gamety przechodzi tylko jeden allel danego genu.

Zanim Mendel sformułował to prawo, przeprowadził eksperyment, do którego użył dwóch odmian grochu różniących się jedną cechą: barwą kwiatów. Skrzyżował ze sobą groch o kwiatach czerwonych z grochem o kwiatach białych (przeniósł pyłek z odmiany białej na odmianę czerwoną). Rośliny te należały do lini czystych. W pierwszym pokoleniu (F1) wszystkie rośliny miały czerwoną barwę kwiatów. Następnie, w wyniku samozapylenia powstało pokolenia F2, w którym obok roślin o kwiatach czerwonych pojawiły się rośliny o kwiatach białych. Stosunek ten wynosił 3:1, co oznacza, że spośród czterech kwiatów trzy były czerwone, a jeden biały. Następnie, aby stwierdzić, czy płeć ma wpływ na dziedziczenie barwy kwiatów Mendel odwrócił kierunek krzyżówki (przeniósł pyłek z odmiany czerwonej na białą). Identyczne jak poprzednio wyniki, utwierdziły go w przekonaniu, że każdy z rodziców przekazuje cechy swojemu potomstwu a badana cecha nie zależy od płci.

P: AA x aa                                                    

G: A, A, a, a

F1: Aa

F2: Aa x Aa                                                  

G: A, a, A, a

G/G

A

a

A

AA

czerwone

Aa

czerwone

a

Aa

czerwone

aa

białe

P – rodzice, F1- pokolenie pierwsze, G - gamety

AA – kwiaty czerwone, aa – kwiaty białe

Fenotypowo: 3:1

Genotypowo: 1:2:1

Dziedziczenie barwy kwiatów u grochu Pisum sativum I prawo Mendla

Dziedziczenie barwy kwiatów u grochu Pisum sativum: P – pokolenie rodzicielskie,
F1 – pierwsze pokolenie potomne, F2 – drugie pokolenie potomne, F3 – trzecie pokolenie potomne

Wnioski: 

• Istnieją „zawiązki materialne” (odpowiadające dzisiejszym genom), które determinują określone cechy.
• Groch ma dwa rodzaje zawiązków materialnych (odpowiadające dzisiejszym allelom) warunkujące barwę – jeden odpowiada za barwę czerwoną (A), a drugi białą (a).
• Zawiązki cech (allele) nie są równocenne:
Allel A jest dominujący, a allel a jest recesywny, co oznacza, że biała barwa jest maskowana przez czerwoną.
• W czasie tworzenia gamet allele segregują niezależnie (rozdzielają się w ten sposób, że do każdej gamety dostaje się tylko jeden allel z danej pary, w tym wypadku A lub a).


Polecamy również:

  • II prawo Mendla – definicja, krzyżówki

    II prawo Mendla zwane prawem niezależnej segregacji cech brzmi: Allele dwóch różnych par genów przechodzą do gamet niezależnie od siebie na zasadzie losowej segregacji. Więcej »

  • Odstępstwa od praw Mendla

     Prawa Mendla nie zawsze są zachowane ponieważ: 1. dotyczą takich genów, w których jeden w pełni dominuje nad drugim (pełna dominacja) Niepełna dominacja to sytuacja, w której allel dominujący nie może w pełni ujawnić warunkowanej przez siebie cechy, dlatego w pokoleniu F1... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43