Automatyzm oraz cykl pracy serca

Czym jest automatyzm serca?

Serce posiada zdolnośc do samoistnego i rytmicznego samopobudzania się. Dzieje się tak za pomocą specyficznej grupy komórek serca, które mogą wytwarzać impulsy elektryczne i rozporwadzać je równomiernie powodując skurcz serca. Układ odpwiedzialny za automatyczny cykl pracy serca nazywa się również układem bodźcotwórczo – przewodzącym.

Cykl pracy serca – charakterystka

Pauza jest początkiem cyklu pracy serca. Oznacza to stan, w którym dwa przedsionki i dwie komory są w stanie rozkurczu, a krew pod wpłwem różnicy ciśnień przelewa się z żył głównych i płucnych do przedsionków, a następnie do komór. Po tym etapie dochodzi do skurczu przedsionków. Skurcz powoduje zwiększenie ciśnienia w przedsionkach, dzięki czemu porcja krwi dostaje się do komór. Następnie ciśnienie w komorach ulega zwiększeniu i przewyższa ciśnienie panujące w przedsionkach, dochodzi do zamknięcia zastawek. Zamknięciu ulega zastawka trójdzielna znajdująca się po prawej stronie oraz zastawka dwudzielna po lewej stronie. W momencie uderzenia krwi o zamknięte zastawki pojawia się dźwięk określany jako pierwszy ton serca. Po tym etapie dochodzi do skurczu komór, następuje wzrost ciśnienia. Po osiągnięciu odpowiednio wysokiego ciśnienia w komorach następuję faza wyrzutu i porcja krwi zostaje przeniesiona do pnia płucnego i aorty. Ciśnienie w komorach zaczyna spadać i dochodzi do zamknięcia zastawek: pnia płucnego oraz aortalnej. Pojawia się dźwięk – drugi ton serca. Następuje rozkurcz komór. Cykl powtarza się gdy ciśnienie w komorach spadnie poniżej ciśnienia w przedsionkach. Umożliwia to otwarcie zastawek i powtórne przelanie się krwi z przedsionków do komór.

Serce w fazie skurczu komór
Serce w fazie skurczu komór
Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
siema 3tiw3
mrożon • 2020-11-30 08:21:47
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
dzięki !! przydało się
kocik • 2020-11-27 19:23:33