Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Sejm RP - organy, struktura, funkcje, kompetencje

Sejm RP sprawuje w Polsce funkcję ustawodawczą, w jego skład wchodzi 460 posłów, którzy wybierani są w głosowaniu tajnym, w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych oraz – w przeciwieństwie do Senatu – proporcjonalnych. Sejm jest tzw. niższą izbą parlamentu.

Bierne prawo wyborcze do Sejmu RP mają obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze, którzy (najpóźniej w dniu wyborów), ukończą 21 lat.

Sejm RP - funkcje

Podstawową funkcją Sejmu jest funkcja ustawodawcza. Polega ona na tym, że posłowie posiadają prawo inicjatywy ustawodawczej (albo grupa 15 posłów, albo komisja sejmowa). Następnie projekt ustawy jest rozpatrywany w trzech czytaniach – następnie dochodzi do uchwalenia ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Następnie ustawa jest przekazywana do Senatu. Po powrocie ustawy do Sejmu (i np. zaakceptowania zaproponowanych przez Senat poprawek), ustawa przekazywana jest przez Marszałka Sejmu do podpisu Prezydenta RP.

Oprócz funkcji ustawodawczej bardzo istotną kompetencją Sejmu jest podejmowanie decyzji o stanie wojny i pokoju (art. 116 Konstytucji RP).

Sejm pełni również funkcję kontrolną wobec Rady Ministrów. Funkcja ta jest realizowana m.in. poprzez zapytania i interpelacje poselskie.

Posiedzeniami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany z grona posłów (obecnym, tj. w 2013 r. Marszałkiem Sejmu jest Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej). Do kompetencji Marszałka Sejmu należy m.in. powoływanie komisji stałych i nadzwyczajnych.

Zobacz również

  • Senat RP - siedziba, posiedzenia, funkcje, zadania

    Senat RP jest tzw. wyższą izbą parlamentu, w jego skład wchodzi 100 senatorów. Główną funkcją Senatu jest funkcja ustawodawcza, choć jest ona nieco ograniczona na rzecz Sejmu (jest to nazywane nierównoprawnością izb parlamentu).

    Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28