Problemy etyczne współczesnego świata - poglądy, stanowiska, propozycje - WOS

We współczesnej debacie publicznej spotykamy bardzo wiele problemów etycznych, nad którymi spierają się nieraz całe społeczeństwa. Problemy priorytetowe różnią się jednak między poszczególnymi państwami i kontynentami – wpływa na to przede wszystkim stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturowego, a także dominujące w danym państwie czy regionie religie.

Przykładowo, o ile w Polsce bardzo wiele kontrowersji wzbudzają kwestie aborcji, eutanazji i małżeństw osób jednej płci (związków partnerskich), to w wielu innych państwach tematyka głównych problemów etycznych może krążyć wokół zupełnie odmiennych tematów, np. klonowania zwierząt, manipulacji genowej roślin itp. Bardzo ważnym tematem jest także długość podtrzymywania życia nieświadomego (ze względu na zaawansowanie choroby) pacjenta przez aparaturę medyczną – problem ten tylko częściowo wpisuję się w kwestie eutanazji, ponieważ tutaj nie mówimy o świadomej decyzji pacjenta o śmierci.

Różne poglądy na główne problemy etyczne mają nie tyle różne porządki polityczne państw (np. bardzo duża liberalizacja w Holandii, czy Luksemburgu, a bardzo niewielka w Irlandii czy Polsce), ale także, wspomniane już religie). Przykładowo chrześcijaństwo stoi na stanowisku całkowitego zakazu aborcji, eutanazji, a także związków jednopłciowych. Buddyzm i Hinduizm również przeciwstawiają się aborcji, jeśli jednak chodzi o eutanazję, to religia hinduistyczna ją akceptuje.

Oprócz ważnych i medialnych tematów (wspomnianych powyżej) dylematami etycznymi można nazwać również inne ważne kwestie. Możemy je znaleźć w różnych aspektach codziennego życia, m.in. dotyczyć mogą one uczciwości w biznesie, technik prowadzenia badań, reklamy (np. reklama podprogowa, zaangażowanie dzieci itp.)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42