Podstawowe systemy ekonomiczne na przestrzeni wieków - strona 2

występowały inne warstwy społeczne, jak chłopi, mieszczaństwo i duchowieństwo, które także należało do grupy uprzywilejowanej. Chłopi w średniowieczu mimo obowiązku płacenia różnorakich podatków, posiadali wolność osobistą. Sytuacja zaczęła się zmieniać w czasach nowożytnych kiedy została im ona odebrana. Jeśli zaś chodzi o mieszczaństwo to właśnie ta warstwa społeczna stała się motorem przemian ekonomicznych i gospodarczych. To właśnie z tej warstwy społecznej wywodzili się późniejsi właściciele fabryk, przedsiębiorcy, bankierzy i finansiści.

Socjalizm

W założeniu, miał być najbardziej sprawiedliwym z systemów ekonomicznych. wszyscy ludzie mieli być względem siebie równi i żadnej warstwy społecznej nie czynił uprzywilejowana, w systemie socjalistycznym zresztą nie istniał oficjalnie żaden podział na warstwy społeczne. Okazał się jednak utopią, gdyż natura człowieka dąży do władzy i bogactwa. Skrajna formą socjalizmu jest komunizm (realny socjalizm), którego ideą jest niewystępowanie własności prywatnej, a wszystkie dobra należą do wszystkich. W praktyce władzę na społeczeństwem przejęła partia komunistyczna, czyli urzędnicy mający dbać o to, aby w państwie nie było chaosu. Zdobywszy

Polecamy również:

 • Dystrybucja - definicja

  Dystrybucja to czynności związane z fizycznym przepływem towarów. Ich celem jest przekazanie towarów od producenta do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej tak, aby mogły trafić do konsumentów. Dystrybucja musi odbywać się w określonym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w... Więcej »

 • Dywersyfikacja - definicja, typy, czynniki

  Dywersyfikacja to jedna  z najważniejszych strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa, która polega na rozszerzeniu trefu działania firmy. Zazwyczaj chodzi o rozszerzenie asortymentów produktów, pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców czy wdrażanie nowych metod produkcji. Jej... Więcej »

 • Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

  Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Na popyt wpływają dochody nabywców, ceny zamienników, kształtowanie się cen w przyszłości, sytuacja gospodarcza, preferencje konsumentów. Zgodnie z prawem popytu, przy takich samych... Więcej »

 • Grupa G8 – najbardziej uprzemysłowione państwa świata

  Grupa G8 to grupa siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji, które wywierają decydujący wpływ na światową politykę. Co roku spotykają się na szczytach polityczno-ekonomicznych, na których wyznaczają globalne kierunki rozwoju. Dysponują one 65-70% bogactw światowych.... Więcej »

 • Sposoby walki z bezrobociem w III RP

  Bezrobociem nazywamy sytuację, w której podaż siły roboczej jest większa od popytu na nią. Siłą roboczą nazywamy łącznie bezrobotnych i osoby zatrudnione obecne na rynku pracy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04