Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

ONZ - członkowie (liczba, pierwotni, stali i niestali i in.). Zasady członkostwa w onz

Ostatnio komentowane
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
przydalo sie
jjoojo • 2019-06-13 14:46:18
Nie tyle rozwód co uznanie małżeństwa za nieważne dr Arletta Bolesta adwokat kości...
Arletta Bolesta • 2019-06-12 13:59:29
Abstrakcjonizm operuje abstrakcją! Zrezygnował, jak sam autor pisze, z wszelkiej figurat...
Anna • 2019-06-11 17:31:16
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Kwestie członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych reguluje Karta NZ. Wyróżnia ona różne grupy członków – pierwszą stanowią kraje, które w 1945 r. uczestniczyły w konferencji w San Francisco i podpisały oraz ratyfikowały Kartę NZ, do drugiej grupy należą natomiast kraje, które w 1942 r. podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych, a następnie ratyfikowały Kartę NZ (tę drugą grupę wydzielono ze względu na Polskę i umożliwienie jej członkostwa pierwotnego).

Przyjęcie nowego członka ONZ następuje drogą uchwały Zgromadzenia Ogólnego (na zlecenie Rady Bezpieczeństwa). Do ONZ może zostać przyjęty każdy kraj, który „miłuje pokój” i zdecyduje się przyjąć i wykonywać zobowiązania zawarte w Karcie.

Obecnie do ONZ należą prawie wszystkie państwa poza Watykanem (łącznie 193 członków).

Warto zaznaczyć, że w Karcie nie ma żadnej wzmianki o sposobie wystąpienia z ONZ. Jest to między innymi związane z tym, by uniknąć nacisków politycznych związanych z ew. wystąpieniem danego kraju. Brak uwzględnienia w Karcie formuły wystąpienia z ONZ nie oznacza jednak braku faktycznej możliwości wystąpienia – takie sytuacje miały miejsce w przeszłości (np. w 1965 r. z ONZ wystąpiła czasowo Indonezja).

Zawieszenie członka ONZ zgodnie z zapisami Karty następuje w przypadku zastosowania przeciwko niemu przez Radę Bezpieczeństwa środków przymusu lub środków zapobiegawczych. Wykluczenie członka ONZ następuje w sytuacji gdy członek ten „uporczywie łamie zasady Karty” (art. 6 Karty). Zarówno zawieszenie, jak i wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wniosek Rady Bezpieczeństwa.

Polecamy również:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - geneza, historia

  Po doświadczeniach II wojny światowej i niemocy pierwszej organizacji, mającej zapewnić międzynarodowy pokój – Ligi Narodów, w czerwcu 1945 r. zdecydowano się powołać nową organizację o uniwersalnym charakterze – Organizację Narodów Zjednoczonych. Kartę Narodów Zjednoczonych... Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - struktura, organy - WOS

  Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w ramach ONZ wyróżnia się sześć głównych organów: Zgromadzenie Ogólne, Radę Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczo-Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat. Oprócz głównych... Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - zadania, cele

  Z preambuły: - ochrona przed wojną, dążenie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, - dążenie do ochrony praw człowieka, godność jednostki, równości niezależnie od płci, a także równości między narodami, - poparcie dla poprawy warunków i wolności życia, Więcej »

 • Organizacje wyspecjalizowane ONZ - WOS

  Organizacje wyspecjalizowane (inaczej afiliowane) ONZ to organizacje rządowe, które pełnią bardzo ważną rolę w realizacji poszczególnych celów Organizacji. Powstały one w różnym czasie (najwcześniej – jeszcze w trakcie istnienia Ligi Narodów – włączone potem do ONZ) i... Więcej »

 • ONZ a UE - różnice, współpraca

  W związku z tym, że zarówno ONZ, jak i Unia Europejska to organizacje o bardzo dużym znaczeniu międzynarodowym, dochodzi między nimi do istotnych relacji i częstej współpracy w wielu różnych płaszczyznach. Warto podkreślić, że wszystkie państwa UE są członkami ONZ i – co bardzo ważne... Więcej »

Komentarze (1)
3 + 3 =
Komentarze
matek • 2018-11-05 16:34:11
Pisze w tytule o członkach stałych i nie stałych a w tekście nic nie jest nawet wspomniane
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');