Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

ONZ - członkowie (liczba, pierwotni, stali i niestali i in.). Zasady członkostwa w onz

Ostatnio komentowane
długie
kot18 • 2018-10-15 15:50:46
oj nie lada szkodniki!
XPACZRAJKERX • 2018-10-15 19:28:15
kebać
hui • 2018-10-14 15:04:19
super
marca • 2018-10-14 10:28:01
sss
ssss • 2018-10-14 09:59:46
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Kwestie członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych reguluje Karta NZ. Wyróżnia ona różne grupy członków – pierwszą stanowią kraje, które w 1945 r. uczestniczyły w konferencji w San Francisco i podpisały oraz ratyfikowały Kartę NZ, do drugiej grupy należą natomiast kraje, które w 1942 r. podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych, a następnie ratyfikowały Kartę NZ (tę drugą grupę wydzielono ze względu na Polskę i umożliwienie jej członkostwa pierwotnego).

Przyjęcie nowego członka ONZ następuje drogą uchwały Zgromadzenia Ogólnego (na zlecenie Rady Bezpieczeństwa). Do ONZ może zostać przyjęty każdy kraj, który „miłuje pokój” i zdecyduje się przyjąć i wykonywać zobowiązania zawarte w Karcie.

Obecnie do ONZ należą prawie wszystkie państwa poza Watykanem (łącznie 193 członków).

Warto zaznaczyć, że w Karcie nie ma żadnej wzmianki o sposobie wystąpienia z ONZ. Jest to między innymi związane z tym, by uniknąć nacisków politycznych związanych z ew. wystąpieniem danego kraju. Brak uwzględnienia w Karcie formuły wystąpienia z ONZ nie oznacza jednak braku faktycznej możliwości wystąpienia – takie sytuacje miały miejsce w przeszłości (np. w 1965 r. z ONZ wystąpiła czasowo Indonezja).

Zawieszenie członka ONZ zgodnie z zapisami Karty następuje w przypadku zastosowania przeciwko niemu przez Radę Bezpieczeństwa środków przymusu lub środków zapobiegawczych. Wykluczenie członka ONZ następuje w sytuacji gdy członek ten „uporczywie łamie zasady Karty” (art. 6 Karty). Zarówno zawieszenie, jak i wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wniosek Rady Bezpieczeństwa.

Polecamy również:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - geneza, historia

  Po doświadczeniach II wojny światowej i niemocy pierwszej organizacji, mającej zapewnić międzynarodowy pokój – Ligi Narodów, w czerwcu 1945 r. zdecydowano się powołać nową organizację o uniwersalnym charakterze – Organizację Narodów Zjednoczonych. Kartę Narodów Zjednoczonych... Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - struktura, organy - WOS

  Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w ramach ONZ wyróżnia się sześć głównych organów: Zgromadzenie Ogólne, Radę Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczo-Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat. Oprócz głównych... Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - zadania, cele

  Z preambuły: - ochrona przed wojną, dążenie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, - dążenie do ochrony praw człowieka, godność jednostki, równości niezależnie od płci, a także równości między narodami, - poparcie dla poprawy warunków i wolności życia, Więcej »

 • Organizacje wyspecjalizowane ONZ - WOS

  Organizacje wyspecjalizowane (inaczej afiliowane) ONZ to organizacje rządowe, które pełnią bardzo ważną rolę w realizacji poszczególnych celów Organizacji. Powstały one w różnym czasie (najwcześniej – jeszcze w trakcie istnienia Ligi Narodów – włączone potem do ONZ) i... Więcej »

 • ONZ a UE - różnice, współpraca

  W związku z tym, że zarówno ONZ, jak i Unia Europejska to organizacje o bardzo dużym znaczeniu międzynarodowym, dochodzi między nimi do istotnych relacji i częstej współpracy w wielu różnych płaszczyznach. Warto podkreślić, że wszystkie państwa UE są członkami ONZ i – co bardzo ważne... Więcej »

Komentarze (0)
3 + 3 =