Najwazniejsze skutki bezrobocia - psychospołeczne, ekonomiczne, polityczne - WOS

Zasadniczo skutki bezrobocia możemy podzielić na trzy kategorie:

1. psychospołeczne
2. ekonomiczne
3. polityczne.

Każdy z tych typów posiada ponadto dwa rodzaje skutków: pozytywne (które obserwujemy w przypadku bezrobocia frykcyjnego, krótkotrwałego) oraz negatywne (występujące przy długotrwałym braku pracy). Zaznaczyć należy, iż negatywne skutki bezrobocia znacznie dominują nad pozytywnymi.

1. Psychospołeczne skutki bezrobocia

Do pozytywnych rezultatów psychospołecznych bezrobocia można zaliczyć:

- mobilizacja do zdobywania wyższych kwalifikacji i rozwoju zawodowego, ponieważ dzięki nim będzie możliwa skuteczniejsza konkurencja na rynku pracy; staranniejsze wybieranie wykonywanego zawodu z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy,
- wzmaga szacunek do pracy oraz wzmacnia dyscyplinę pracy (przykładowo ogranicza liczbę nieobecności w pracy),
- zmniejsza patologiczne formy chwiejności i nietrwałości pracowników, np. częste zmienianie pracy.

Negatywne psychospołeczne skutki bezrobocia:

- rozgoryczenie wywołane długim czasem pozostawania bez pracy, poczucie nieprzydatności społecznej, uczucie frustracji wywołanej niemocą, która może przerodzić się w agresję bądź apatię i stany depresyj

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia

  Wiele czynników ma wpływ na pojawienie się zjawiska bezrobocia. Pierwszym z nich są wysokie koszty pracy – pracodawcy obarczeni są licznymi opłatami, m.in. podatkami, składkami ubezpieczeniowymi, świadczeniami socjalnymi. Więcej »

 • Jakie są rodzaje bezrobocia?

  Rozróżniamy następujące rodzaje bezrobocia: 1. koniunkturalne (recesyjne) – bezrobocie pojawiające się w momencie załamania koniunktury gospodarczej, kiedy nagle maleje produkcja, popyt i zmniejsza się aktywność gospodarcza; Więcej »

 • Stopa bezrobocia - definicja, wzór - WOS

  Stopę bezrobocia definiujemy jako „stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie”. Więcej »

 • Zwalczanie bezrobocia przez państwo i sposoby przeciwdziałania bezrobociu

  Zasadniczo wyróżniamy dwie kategorie metod niwelowania zjawiska bezrobocia, zgodnie z propozycją władz państwowych – aktywną oraz pasywną (bierną). Pierwsza z nich służy zmniejszeniu bezrobocia, poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi ekonomicznych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56