Stefan Wyszyński - biografia, zasługi, najważniejsze informacje - strona 3

Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydania mu paszportu. W wyniku zaostrzenia polityki państwa wobec duchowieństwa 26 września 1953 roku Prymas został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Był przetrzymywany bez wyroku w miejscach odosobnienia: w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. Mieszkał w bardzo trudnych warunkach i  w niemal zupełnej izolacji; był podsłuchiwany i inwigilowany. Pomimo niesprzyjających okoliczności, w sierpniu 1956 r. udało się prymasowi Wyszyńskiemu doprowadzić do Jasnogórskich Ślubów Narodu, ale sam nie wziął udziału w uroczystościach. Dopiero dwa miesiące później został uwolniony – w październiku 1956 r.

W 1957 r. prymas Wyszyński zainicjował 9-letnią Wielka Nowennę przed 1000-leciem chrztu Polski, czyli program naprawy religijnej i moralnej Polaków. Została ona zakończona 3 maja 1966 r. uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie. W uroczystości wziął udział cały Episkopat Polski, także Karol Wojtyła, z którym prymas Wyszyński pozostawał w bliskich stosunkach.

W latach 60-tych kardynał Wyszyński uczestniczył czynnie w obradach Soboru Watykańskiego

Polecamy również:

  • Bł. Jerzy Popiełuszko - biografia, zasługi

    Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. Dwa dni później został ochrzczony w kościele w Suchowoli. Wówczas otrzymał imię swojego stryja –  Alfons (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium). W latach nastoletnich był... Więcej »

  • Józef Tischner - biografia i filozofia

    Józef Tischner urodził się w 1931 roku w Starym Sączu. Szkołę średnią ukończył w Nowym Targu. Następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po roku porzucił je dla teologii, którą ukończył w 1955 roku. Uczył się również w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji... Więcej »

  • Jan Twardowski - biografia i twórczość

    Jan Twardowski urodził się w Warszawie w 1915 roku, w rodzinie o tradycjach kolejarskich. Uczył się w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym im. Tadeusza Czackiego. Jako poeta debiutował w 1937 roku. Przed wojną zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, którą oficjalnie ukończył w... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
AsterPL
2020-12-03 11:43:02
Bardzo ciekawa wypowiedź. Dużo się dowiedziałem
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36