Regina Coeli (Królowa Niebios)

Modlitwa Regina Coeli (Królowo Niebios) jest jedną z antyfon maryjnych. Antyfoną (gr. „naprzemienna odpowiedź” lub „refren”) nazywa się werset, często zaczerpnięty z Psalmów bądź innych ksiąg Pisma Świętego, śpiewany przez chór na przemian z wiernymi lub z innym chórem.

Regina Coeli odmawiana jest, zawsze na stojąco, w czasie okresu wielkanocnego w zastępstwie modlitwy „Pozdrowienie Anielskie”. Decyzję o takiej zamianie podjął w 1742 r. Benedykt XIV.

Ślady znajomości Regina Coeli można znaleźć już w XII wieku, jednak jej autor pozostaje nieznany. Legenda przypisuje autorstwo modlitwy papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu (VI-VII w.). Miał on w pewien poranek wielkanocny, podczas uczestnictwa w procesji w Rzymie, usłyszeć pierwsze trzy linijki Królowo Niebios śpiewane przez aniołów. Następnie sam dodał czwarty wers i w ten sposób powstała cala antyfona.

Niektórzy uznawali za autora papieża Grzegorza V, ale nie ma na to żadnych dowodów. Faktem jest natomiast, że Regina Coeli została spopularyzowana dzięki działalności zakonu franciszkanów.

Regina Coeli – treść

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,

Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43