Post

Postem nazywa się dobrowolną praktykę powstrzymywania się przez określony czas od spożywania pokarmów. Jest ona oparta zazwyczaj na motywach religijnych; zwykle towarzyszy jej również modlitwa. Post może być ilościowy (polega wówczas na ograniczeniu ilości przyjmowanych potraw) bądź jakościowy (polega na wykluczeniu konkretnych potraw np. mięsa).

Rodzaje postu

W Kościele rzymskokatolickim wyróżnia się następujące rodzaje postu:

Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pańskiej (czyli tzw. Wielki Piątek). Polega na powstrzymaniu się od spożywaniu mięsa oraz ograniczeniu do trzech posiłków: jednego posiłku do syta oraz dwóch niepełnych. Jest zatem połączeniem postu jakościowego i ilościowego.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (nie dotyczy ryb, nabiału, tłuszczów zwierzęcych oraz wywarów z mięsa) – obowiązuje w każdy piątek roku liturgicznego  z wyjątkiem uroczystości czyli dni liturgicznych najwyższej rangi. Z jej przestrzegania są zwolnione osoby chore bądź te, które nie mają możliwości odbycia postu ze względu na podróż bądź brak możliwości wyboru pokarmu. Jednak niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. W Polsce wstrzemięźliwość zalecana jest również w Wigilię Bożego Narodzenia.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmu na 1 godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Nie dotyczy osób chorych, ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują kolejną Mszę Św. w danym dniu.

Z pojęciem postu eucharystycznego można spotkać się również w kontekście cudów eucharystycznych, jednak wówczas jego znaczenie diametralnie się zmienia i oznacza te posty, kiedy osoba przez długi czas, niekiedy przez całe lata, nie przyjmuje żadnego pożywienia oprócz Komunii świętej. Przykładem takiej osoby była mistyczka Marta Robin, żyjąca w XX wieku, której jedyny pokarm stanowiła, przyjmowana raz w tygodniu, Eucharystia.

Ponadto każdy wierny może, w ramach praktyki pokuty, podjąć post dobrowolny, nie wynikający z nakazów Kościoła, polegający na odmawianiu sobie określonych przyjemności, w tym pewnych rodzajów jedzenia bądź ograniczaniu ilości spożywanych potraw.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego wyodrębnia się jeszcze tzw. Suche dni, czyli cztery okresy postu, które przypadają w środę, piątek i sobotę na początku Wielkiego Postu, po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) i po wspomnieniu św. Łucji (13 grudnia). Obecnie ich obchodzenie nie jest wymagane prawem kanonicznym. Do czasów Soboru Watykańskiego II obowiązywał w te dni post ścisły.

Czas i forma postów ustanawiane są przez Konferencje Episkopatu danego kraju.  Post obowiązuje osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia, natomiast sama wstrzemięźliwość osoby od czternastego roku życia.

Polecamy również:

  • Jałmużna

    Jałmużna jest datkiem ofiarowanym ubogiemu; zapomogą. Bywa uznawana za obowiązek religijny, chociażby w islamie (tzw. zakat). W chrześcijańskie jałmużna stanowi praktyczny znak wiary oraz miłości do Boga i bliźniego. Więcej »

  • Modlitwa

    Modlitwa jest aktem religijnym, jedną z podstawowych form kultu (obok ofiary) i równocześnie najprostszą formą rytuału. Ewagriusz z Pontu, teolog żyjący w IV wieku, zdefiniował modlitwę jako „rozmowę umysłu z Bogiem”. Więcej »

  • Inne formy pokuty

    Męczeństwo, dobrowolne wyrzeczenie, praktykowanie miłości bliźniego, pielgrzymka akty pobożności. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Kutas
• 2023-12-11 09:27:47
a
• 2023-12-10 16:34:11
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52