Maryja - Królowa Polski - historia - strona 2

zostało przekształcone po II wojnie światowej na „Królowo Polski”.

Według niektórych podań tytuł Królowa Polski  został przekazany jezuicie, Giulio Mancinelliemu, w 1608 r. w Neapolu przez samą Matkę Bożą. I chociaż jego objawienie Kościół uznał za prawdziwe, to jednak powszechnie w Polsce uważa się, że to śluby lwowskie Jana Kazimierza zapoczątkowały nazywanie Maryi Królową Polski.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wprowadzono dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. Obchodzi się ją od 1923 r. w dniu 3 maja, co ma podkreślać łączność święta z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską. Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji, jak i uroczystości Królowej Polski.

Pomimo faktu, że ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to przyjęto, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Matki Bożej w Częstochowie. W 1717 roku odbyła się jego koronacja papieskimi koronami; była to pierwsza koronacja wizerunku Maryi poza Rzymem. Wydarzenie to uznano  za koronację Maryi na Królową Polski.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26