Maryja - Królowa Polski - historia

Określenie Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego pojawiło się w drugiej połowie XVI wieku. Wówczas jeden z poetów renesansowych ,Grzegorz z Sambora, nazwał Maryję Królową Polski i Polaków. Samo uzasadnienie tego tytułu sięga jednak XVII wieku, kiedy to zwycięstwo odniesione nad Szwedami i cudowną obronę Jasnej Góry przypisano wstawiennictwu Matki Bożej. Po tych sukcesach król Jan Kazimierz złożył 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej tzw. ślub lwowskie. Monarcha oddał wówczas Rzeczpospolitą pod opiekę Maryi i ogłosił Ją szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Obiecał przy tym szerzyć Jej cześć oraz ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie święta Maryi jako Królowej Korony Polskiej.

Po Mszy świętej w katedrze lwowskiej przedstawiciel papieża (nuncjusz apostolski) w trakcie odśpiewywania Litanii do Najświętszej Maryi Panny ( Litanii Loretańskiej), dodał nowe wezwanie do treści modlitwy: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”, które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Oficjalnie zmianę w tekście  zatwierdził Pius X w 1908 r. Do dziś wezwanie to obecne jest w litanii, przy czym zostało przekształcone po II wojnie światowej na „Królowo Polski”.

Według niektórych podań tytuł Królowa Polski  został przekazany jezuicie, Giulio Mancinelliemu, w 1608 r. w Neapolu przez samą Matkę Bożą. I chociaż jego objawienie Kościół uznał za prawdziwe, to jednak powszechnie w Polsce uważa się, że to śluby lwowskie Jana Kazimierza zapoczątkowały nazywanie Maryi Królową Polski.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wprowadzono dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. Obchodzi się ją od 1923 r. w dniu 3 maja, co ma podkreślać łączność święta z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską. Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji, jak i uroczystości Królowej Polski.

Pomimo faktu, że ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to przyjęto, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Matki Bożej w Częstochowie. W 1717 roku odbyła się jego koronacja papieskimi koronami; była to pierwsza koronacja wizerunku Maryi poza Rzymem. Wydarzenie to uznano  za koronację Maryi na Królową Polski.

W 1945 r. Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce oraz powtórzył śluby lwowskie. Rok później, 8 września, również na Jasnej Górze, doszło do aktu poświęcenia całego narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. 26 sierpnia 1956 roku, w ramach przygotowań do tysięcznej rocznicy chrztu Polski, Episkopat ponownie odnowił śluby. Z kolei 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję główną patronką Polski i Opiekunką naszego narodu.

Maryi od początku istnienia państwa polskiego oddawano wyjątkową cześć. Już pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry, miał wystawić w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Obecnie w wielu  polskich miastach istnieją tzw. kościoły mariackie, czyli poświęcone w sposób szczególny Maryi. Polskim zwyczajem jest również odprawianie rorat w Adwencie, czyli porannych Mszy Świętych ku czci Najświętszej Maryi Panny. Maryja była także Patronką polskiego rycerstwa, czego dowodem jest m.in. znaleziony na palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność Maryi). Bardzo często zdobiono również kamienice i mury obronne wizerunkami Matki Bożej, co miało zapewnić Jej opiekę.

Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Wiele przydrożnych kapliczek również jest poświęconych Matce Bożej. Ponadto tyle pieśni religijnych ku czci Maryi nie ma żaden naród w świecie, co naród polski. Jedną z nich jest powstała w 2. połowie XIX wieku Z dawna Polski Tyś Królową, którą wykonuje się m.in. na skupieniach religijnych i ważnych uroczystościach kościelnych. .

Matce Bożej artyści często poświęcali swoje utwory literackie, czego przykładem jest hymn Bogarodzica, uważany za najstarszy utwór w języku polskim. Z kolei ołtarz Wita Stwosza ołtarz Zaśnięcie Matki Bożej wykonany dla głównego ołtarza kościoła Mariackiego w Krakowie to arcydzieło rzeźby na skalę światową.

Maryja objawiła się w 1877 r. dwóm dziewczynkom w Gietrzwałdzie (obecnie województwo warmińsko-mazurskie). Z ich relacji wynika, że Matka Boża siedziała na tronie, w koronie na głowie i z berłem w dłoni, i  sama przedstawiła się jako Królowa Polski.

Polecamy również:

 • Dogmaty maryjne w Kościele katolickim

  431 rok – „O Bożym Macierzyństwie Maryi” ; 649 rok – „O Maryi zawsze Dziewicy”; 1854 rok – „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”; 1950 rok – „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny”  Więcej »

 • Objawienia maryjne

  Objawienia maryjne w świetle nauki Kościoła rzymskokatolickiego są objawieniami prywatnymi, zatem nie stanowią żadnej prawdy wiary. Oznacza to, że nikt nie jest zobowiązany w nie wierzyć. Obowiązujące objawienie skończyło się bowiem w czasach apostolskich. Więcej »

 • Sanktuaria maryjne w Polsce - informacje, opis

  Sanktuarium to miejsce kultu, które związane jest z wydarzeniem nadprzyrodzonym (np. objawieniem, cudem), relikwiami bądź cudownym wizerunkiem. Pielgrzymują do niego wierni, aby modlić się, wypraszać łaski (intencja błagalna), przebaczenie (intencja pokutna) bądź podziękować (intencja dziękczynna). Więcej »

 • Święta maryjne w ciągu roku obchodzone w Polsce - jakie są, daty

  Podział na uroczystości, święta, wspomnienia obowiązkowe oraz wspomnienia dowolne/obchód lokalny. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24