Kościół katolicki w PRL - stosunki państwo-Kościół - strona 4

reżimowi, ks. Jerzy przedstawiany był jako oszust i skandalista. Został zamordowany 19 października 1984 r. we Włocławku., ale do dziś nie jest w pełni znane tło owej zbrodni. Należy dodać, że wiele zabójstw nie zostało do końca wyjaśnionych, a osoby za nie odpowiedzialne nie poniosły kary.

Nie wszyscy duchowni byli poddawani kontroli i represjom. Część z księży zgodziła się współpracować z władzami PRL. Co więcej, w  1949 r. powstała specjalna grupa, tzw. grupa księży patriotów, której celem było „uniezależnienie polskiego kościoła katolickiego od Rzymu i podporządkowanie władzom komunistycznym w Polsce”. Duchowni byli zazwyczaj werbowani na drodze szantażu bądź przekupstwa. Działali na rzecz rozbicia jedności Kościoła od wewnątrz i chcieli doprowadzić do jego schizmy. Ten sam cel przyświecał świeckim katolikom ze stowarzyszenia PAX, którym kierował Bolesław Piasecki.

Władze PRL atakowały Kościół nie tylko poprzez prześladowania pojedynczych duchownych. Zajęły się również usuwaniem katechezy ze szkół i promowaniem ateistycznego modelu wychowania. Rozpoczęto pobór kleryków do wojska (od 1959 r.), a seminaria duchowne przekształcano na szpitale, domy rekreacyjne i hotele robotnicze. 

Polecamy również:

 • Chrzest Polski - data, przyczyny, znaczenie, konsekwencje

  Pierwszym historycznie poświadczonym władcą polskim był Mieszko I. W momencie chrztu jego władza rozciągała się na obszarze Kujaw, Mazowsza, Wielkopolski oraz na części terenów Pomorza. Po wygranej bitwie z Niemcami pod Cedynią w roku 972, Mieszko zdobył władzę nad zachodnią częścią ostatniego z wymienionych... Więcej »

 • Początki chrześcijaństwa w Polsce - historia

  Chrzest Mieszka I w 966 r. stanowi oficjalny początek Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, chociaż obecnie przypuszcza się, że sama chrystianizacja na terenach państwa Polan została rozpoczęta wcześniej, a przyjęcie chrztu było wynikiem jej pierwszego etapu.  Więcej »

 • Reformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Już od czasów Jana Husa Europę ogarniały niepokoje religijne. W wielu państwach dochodziło do wojen domowych na tym tle. Z Francji falami uciekali protestanci, z Anglii emigrowało wielu duchownych katolickich. Patrząc z tej perspektywy, Polska jawiła się jako ostoja tolerancji religijnej. Idee reformatorskie... Więcej »

 • Kontrreformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Początek ruchu kontrreformacyjnego Polsce wiąże się z działalnością kardynała Stanisława Hozjusza, której skutkiem było sprowadzenie do kraju działaczy Towarzystwa Jezusowego w 1564 roku. W bardzo krótkim czasie powstało kilka kolegiów jezuickich, które wypuściły ze swych murów... Więcej »

 • Unia brzeska - religia

  Unią brzeską nazywa się unię kościelną zawartą pomiędzy Kościołem katolickim i Cerkwią prawosławną, która została ogłoszona w 1596 r. na synodzie w Brześciu Litewskim. Akt przyjęcia metropolii kijowskiej do jedności kościelnej (bulla Magnus Dominus et laudabilis nimis) papież Klemens VIII podpisał... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37