Cuda Jezusa

Cuda Jezusa są jedną z tych sfer Jego działalności, która została szeroko udokumentowana w każdej z czterech Ewangelii. Cuda objawiają boską naturę Jezusa; odkrywają, że w Nim... mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała (Kol 2, 9) oraz potwierdzają, że to właśnie Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem.

Pomimo tak oczywistego świadectwa w postaci cudów, Syn Boży jest przez niektórych odrzucany: Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy (Mk 3,22).

Faryzeusze byli również oburzeni uzdrawianiem w szabat:

Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. (Mk 3,1-6)

Najliczniejszym cudami Jezusa są uzdrowienia i wypędzenia złych duchów. W Ewangeliach znajdują się zarówno przypadki indywidualnych uzdrowień np. uzdrowienie trędowatego (Mt 8,2-3; Mk 1, 40-45), jak i opisy uzdrowień „zbiorowych”:

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. (Mt 8,16)

Jezus nikomu nie odmawia pomocy, niezależnie od stanu zdrowia i typu schorzenia:

I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. (Mt 15,30)

Dar czynienia cudów dotyczy również apostołów, jednak Ci nie potrafią w pełni z niego korzystać - nie potrafią uzdrowić epileptyka. Jezus zrzuca to na ich małą wiarę i poucza, że wszystko od wiary zależy:

Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. (Mt 17,20)

Jezus nie tylko uzdrawia, ale również ma dar wskrzeszania. Przywraca do życia córkę Jaira:

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. (Mt 9, 23-25)

Jezus wskrzesza także młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17) oraz Łazasza (J 11,1-44).

Cuda Jezusa obejmuje nie tylko Żydów, ale także pogan – Jezus wypędza złego ducha z córki kobiety kananejskiej (Mt 15,21-28).

Cuda Jezusa nie dotyczą tylko ludzi, ale także przyrody nad którą Jezus potrafi zapanować. W Ewangelii św. Mateusza znajduje się informacja o uciszeniu burzy, a ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? (Mt 8,27). Jezus również chodzi po jeziorze (Mt 14,22-23; Mk 6, 45-52; J 6, 1-15).

Jezus dokonuje również kilkukrotnie cudownego rozmnożenia chleba, co zostało opisane we wszystkich ewangeliach m.in.:

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. (Mt 15,32-39)

Z kolei w Ewangelii św. Jana znajduje się opis cudownej przemiany wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). To wydarzenie nie jest opisane w żadnej innej Ewangelii.

Polecamy również:

  • Co to jest cud?

    Według dokumentów Soboru Watykańskiego I (1869-1870) cud, obok proroctw, stanowi potwierdzenie Objawienia Bożego w oczach człowieka, gdyż jest argumentem zewnętrznym i odbieralnym zmysłami, w przeciwieństwie do wewnętrznych i niewidzialnych pomocy Ducha Świętego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
1
• 2022-12-07 17:12:14
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19