Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne

Posługując się ułamkami natrafiamy często na sytuację, w której wygodniej jest wykorzystywać ułamek dziesiętny niż zwykły. Czasem wolimy po prostu zaprezentować wynik w ten sposób by móc go łatwo porównywać z innymi wartościami.

Metody, jakich używamy w celu zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny to:

(1) rozszerzenie mianownika do 10, 100, 1000, ...,

(2) dzielenie pisemne,

(3) użycie kalkulatora.

Przykład:

Zamieńmy \frac{2}{5} na ułamek dziesiętny.

Zwróćmy uwagę, że mianownik 5 jest dzielnikiem dziesiątki, a zatem możemy dokonać zamiany rozszerzając odpowiednio ułamek.

 \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{4}{10}

A zatem ułamek \frac{2}{5} w zapisie dziesiętnym ma postać 0,4.

Czy ten sposób zadziała zawsze? Nie - jest on skuteczny tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie mianownik rozszerzyć do dziesiątki, setki, itd. - a co w przypadku mianowników, które nie mają tej własności?

Wtedy posługujemy się dzieleniem pisemnym.

Przykład:

Jak zamienić ułamek \frac{1}{3} na ułamek dziesiętny?

Wykonajmy dzielenie:

Przedstawiona tutaj procedura powtarza się - wciąż będziemy odejmować od 10-tki 9, dopisywać zero do otrzymanej w wyniku jedynki a następnie zapisywać nad kreską kolejną trójkę - tyle bowiem zmieści się trójek w dziesiątce. Stąd ułamek \frac{1}{3} w zapisie dziesiętnym ma postać 0,333... co można także zapisać skrótowo 0,(3) - jest to tak zwany ułamek o nieskończonym rozwinięciu okresowym.

Uwaga:

Metoda pierwsza zadziała tylko wtedy, kiedy mianownik jest dzielnikiem dziesiątki, setki, tysiąca, itd. Metoda druga zadziała zawsze, zwracając ułamek o rozwinięciu dziesiętnym skończonym jeśli dzielnik moglibyśmy rozszerzyć do dziesiątki, setki, tysiąca, ... oraz zwracając ułamek o rozwinięciu nieskończonym (ale okresowym) - w przeciwnym wypadku. Ułamka o rozwinięciu nieskończonym nieokresowym nie otrzymamy tym sposobem nigdy - z tego względu, że takie ułamki to liczby niewymierne, a zatem procedura nie mogłaby się zacząć od czegoś postaci \frac{a}{b} .

Uwaga:

W praktyce aby zamienić ułamek zwykły na dziesiętny najczęściej sięgamy po prostu po kalkulator i na nim wykonujemy odpowiednie dzielenie. Ułamek \frac{5}{8} moglibyśmy zamienić na ułamek dziesiętny zarówno wykonując dzielenie pisemne jak i rozszerzając mianownik do tysiąca (mnożąc 8 przez 125) - ale dzieląc na kalkulatorze 5 przez 8 w chwilę dostajemy wynik 0,625 - jeśli tylko możemy akurat użyć kalkulatora. W szkole średniej jest to dozwolone, w większości klas szkoły podstawowej - nie, tak więc niezależnie od dostępu do maszyn liczących, powinno się znać podstawowe sposoby zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne.

Polecamy również:

 • Działania na ułamkach zwykłych

  Ułamków używamy zawsze wtedy, kiedy chcemy określić coś jako część całości - połowę, ćwiartkę, itd. Ułamkami zwykłymi nazywamy ułamki zapisywane przy użyciu kreski ułamkowej. Więcej »

 • Działania na procentach

  Procenty to inaczej ułamki o mianowniku 100. Są bardzo powszechnie używane, zwłaszcza w kontekście do przeceny danego produktu bądź podwyżki jego ceny, prezentacji danych statystycznych, itd. Więcej »

 • Proporcje

  O dwóch wielkościach mówimy, że są proporcjonalne, kiedy ich iloraz bądź iloczyn jest wielkością stałą. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z proporcjonalnością prostą, w drugim natomiast - z odwrotną. Więcej »

 • Jednostki miary - długości, powierzchni, objętości, pojemności, masy, czasu

  Jednostkami miary nazywamy wszystkie jednostki, które są używane do wyrażenia długości, pola powierzchni, objętości, pojemności, masy oraz czasu. Więcej »

 • Zaokrąglanie liczb

  Posługując się liczbami nie zawsze potrzebujemy znać ich dokładną wartość (niekiedy jest to wręcz niemożliwe). Wówczas możemy daną liczbę zaokrąglić i posługiwać się jej przybliżeniem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23