Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Obliczanie procentu danej liczby

Ostatnio komentowane
e
essa • 2020-02-22 20:02:53
zupa je
pupa • 2020-02-22 16:10:06
Pawle, dziękujemy za zwrócenie uwagi - tekst został już poprawiony.
ADMIN • 2020-02-21 08:23:54
Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony.
ADMIN • 2020-02-21 08:31:24
Fajne ale lepiej jak by było w podpunktach ! Fajna Stronka KC !
Filut • 2020-02-20 19:33:52
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Podstawowym zagadnieniem związanym z procentami jest obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

W tym celu iloraz obu liczb mnożymy przez 100%. Zapisując ten iloraz najczęściej posługujemy się odpowiednim ułamkiem. Licznikiem w tym przypadku jest liczba, którą chcemy wyrazić jako procent mianownika.

Można więc zapisać ogólny schemat tego rozumowania następująco:

Jakim procentem liczby a jest liczba b?

 \frac{b}{a} \cdot 100%

A zatem patrzymy jak ma się b do a, całość mnożąc przez 100%, ponieważ wynik chcemy wyrazić w procentach.

 

Przykład:

Jakim procentem liczby 7 jest liczba 2?

Policzmy:

 \frac{2 }{7} \cdot 100%= \frac{200}{7} %= 28\frac{4}{7} % \approx 28,57%, a zatem 2 stanowi około 28,57% liczby 7.

 

Przykład:

Jakim procentem całej figury jest jej zamalowana część?

Cała figura składa się z 16-tu kwadracików. Zamalowano 6 z nich. Zatem musimy policzyć jakim procentem liczby 16 jest liczba 6.

 \frac{6}{16} \cdot 100%= \frac{3}{8} \cdot 100%=0,375 \cdot 100%=37,5% - tak więc zamalowano 37,5% całej figury.

 

Przykład:

W pewnej klasie jest 15-tu chłopców oraz 19 dziewcząt. Jakim procentem całej klasy są chłopcy a jakim dziewczęta?

Zauważmy, że wszystkich osób w klasie jest 34. A zatem do obliczenia procentu jaki stanowią chłopcy musimy ułamek \frac{15}{34} pomnożyć przez sto procent.

 \frac{15}{34} \cdot 100%= \frac{1500}{34} % \approx 44% - chłopcy stanowią około 44% całej klasy.

W związku z tym dziewcząt musi być 100 \% -44%=56%.

 

Innym problemem jest znajdowanie x% danej liczby. W tym celu wystarczy pomnożyć daną liczbę przez ułamek \frac{x}{100} .

Można to wyrazić następująco:

Znaleźć x% liczby a to to samo co a \cdot \frac{x }{100} .

 

Przykład:

Ile to 30% z tysiąca?

1000 \cdot \frac{30}{100} = \frac{3000}{100} = \frac{30}{1} =30.

 

Przykład:

Obliczyć 76 \% liczby 29.

 \frac{76}{100} \cdot 29= \frac{2204}{100} =22,04.

W celu sprawdzenia czy faktycznie policzyliśmy dobrze, możemy posłużyć się metodami używanymi powyżej - sprawdźmy mianowicie, czy liczba 22,04 stanowi 76 \% z 29-ciu.

 \frac{22,04}{29} \cdot 100%= \frac{2204}{29} %=76% - a zatem całość została prawidłowo policzona.

Polecamy również:

Komentarze (0)
4 + 5 =