Komunikacja i język

Język

Język to zbiór słów oraz zasady i reguły ich używania (zajmuje się tym nauka zwana gramatyką). Każde ze słów składa się ze znaków, które mają swoje określone znaczenie. Znaki te mogą być używane w ściśle określonych okolicznościach, a wszystkie są nawzajem od siebie zależne – tworzą w ten sposób system, a więc język możemy potraktować jako system znaków.

Język stanowi narzędzie komunikacji, czyli porozumiewania się między ludźmi, sposób przekazywania komunikatu, natomiast mowa jest zespołem czynności, za pomocą których porozumiewamy się językowo.

Wspomniana gramatyka, czyli zestaw reguł regulujących posługiwanie się językiem, umożliwia nam tworzenie nieskończonej liczby wyrazowych połączeń, wyrażających opinie, poglądy czy idee. Język służy opisaniu rzeczywistości dotyczącej czynności lub przedmiotów, za pomocą konkretnych znaków. Znak językowy stanowi każdy powstały tekst czy wypowiedź posiadająca znaczenie.

Wyróżnić możemy język mówiony i język pisany, przy czym język mówiony jest utrwalany w formie pisemnej regulowanej zasadami ortograficznymi.

Naukami, które zajmują się badaniem języka i jego funkcjonowaniem są lingwistyka i filologia.

Najważniejsze cechy języka jakie wyróżniamy to:

- istnienie nadawcy i odbiorcy komunikatu

- konwencjonalny i usystematyzowany zbiór znaków

- foniczność (występowanie dźwięków)

- abstrakcyjność (możliwość odnoszenia się do pojęć ogólnych)

- samozwrtotność (język może mówić o samym sobie)

- polisemiczność (kreatywność języka, może odnosić się do przedmiotów, które nie mają własnej, określonej nazwy)

Język a komunikacja

Sposób posługiwania się językiem w komunikacji może doprowadzić do porozumienia się lub też jego braku (w zależności od nastawienia rozmówców oraz ich świadomości związku miedzy językiem a poznaniem). Język jako kod kulturowy i obyczajowy umożliwia komunikację międzyludzką oraz budowanie obrazu świata wspólnego dla danej społeczności.

Komunikowanie się to inaczej przekazywanie sobie komunikatów (językowych lub niejęzykowych) w celu wzajemnego poznania swoich myśli i odczuć. Akt komunikacji zazwyczaj nazywamy rozmową. Język występuje jako podstawowe narzędzie komunikacji.

Polecamy również:

 • Akt komunikacji językowej

  Akt komunikacji językowej (inaczej „akt mowy”) to wykorzystanie danego wypowiedzenia przez użytkownika języka w określonej sytuacji komunikacyjnej. Więcej »

 • Komunikacja

  Komunikacja (łac. communicatio – łączność, wymiana, rozmowa) to inaczej proces, sposób porozumiewania się – nie tylko za pomocą słów. Więcej »

 • Style językowe - definicja, rodzaje

  Stylem językowym nazywamy zbiór środków językowych, charakterystycznych dla danego utworu, autora, epoki. Ogół tych środków wykorzystywany jest w określonych okolicznościach. Inaczej mówiąc styl to sposób wyrażania treści. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53