August Comte - biografia, poglądy, dzieła - strona 3

– Pere-Lachaise.

Poglądy Augusta Comte'a

Największym dokonaniem Augusta Comte'a było zapoczątkowanie filozofii pozytywnej. Jej nazwa pochodziła od innowacyjności tego sposobu myślenia. Miał on bowiem koncentrować się na badaniu rzeczy i zjawisk dostępnych ludzkiemu rozumowi oraz działać pozytywnie – nie ograniczając się tylko do krytyki. Zadaniem filozofii pozytywnej było poprawianie ludzkiego życia, rozważanie tematów ważnych i pożytecznych oraz poszukiwanie wiedzy pewnej (potwierdzalnej za pomocą rozumu).

Comte stworzył także model ewolucji wiedzy. Pierwszym jej stadium miała być faza teologiczna – etap wyjaśniania niezrozumiałych zjawisk za pomocą bytów nadprzyrodzonych. Następny okres rozwoju to faza metafizyczna – udzielanie odpowiedzi przez pojęcia abstrakcyjne i spekulacje. Ostatecznym, i najdoskonalszym, etapem była faza pozytywna polegająca na formułowaniu precyzyjnych odpowiedzi (definicji) opartych na faktach.

Wielkie znaczenie w rozwoju nauki miał podział, jaki twórca filozofii pozytywnej wprowadził w obrębie tej dziedziny ludzkiej aktywności. Comte zaproponował koncepcję, w myśl której wydzielił nauki abstrakcyjne (badające prawa rozwoju przyrody) oraz konkret

Polecamy również:

  • August Comte, Wykłady filozofii pozytywnej – streszczenie

    W swoim sześciotomowym zbiorze wykładów filozof nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej. Wymienia jej najważniejsze cechy: bada jedynie sprawy rzeczywiste, dostępne umysłowi; zajmuje się tematami jedynie pożytecznymi, które służą polepszeniu życia; są to głównie kwestie ścisłe i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36